Суб'єктивний Ідеалізм

Точка зору суб'єктивного ідеалізму стверджує, що об'єктивний світ не існує незалежно від людської свідомості, і його існування може бути визнано лише тоді, коли воно з'являється у людській свідомості.

Берклі є представником цієї точки зору. Він сказав: “Існувати - значить бути сприйнятим” (esse est percipi). Подібні позиції були у Фіхте (1762-1814), який стверджував, що неможливо сказати, чи існує не-я (об'єкт) окремо від діяльності я, та у Шопенгауера (1788-1860), який сказав: “Світ є моїм уявленням” (Die Welt ist meine Vorstellung).


© Originpedia