Сонсан та хьонсан

Усьому у творінні притаманна зовнішня форма і внутрішні якості. Видима зовнішня форма відображає невидимі внутрішні якості. Хоча внутрішні якості невидимі, вони обов’язково мають певну структуру, яка проявляється через зовнішню форму. Ми називаємо внутрішні якості сонсан (кор. 성상), а зовнішню форму — хьонсан (кор. 형상).

Розгляньмо для прикладу людину. У людини є тіло — її зовнішня форма, та душа — її внутрішні якості. Тіло — видимий прояв невидимої душі. Оскільки душа має певну структуру, тіло, яке її відображає, також набуває певної форми. Тому через зовнішній вигляд людини можна зрозуміти її характер та долю.

Тож, тіло — це хьонсан, а душа — сонсан. Душа і тіло є взаємодоповнюючими аспектами однієї людини.

Схожим чином, у всього творіння, незалежно від рівня його складності, є невидима внутрішня складова — сонсан, яка відповідає душі людини. Ця невидима складова є причиною, що займає положення суб’єкта і спрямовує хьонсан, який відповідає тілу людини. Ці стосунки дають можливість кожному індивідуальному тілу існувати відповідно до мети Божого творення.

Які відносини між сонсан і хьонсан?

Невидимий внутрішній сонсан є причиною та займає положення суб’єкта стосовно хьонсан; видимий зовнішній хьонсан є результатом і посідає положення об’єкта сонсан. Ці дві складові творіння пов’язані взаємодоповнюючими стосунками внутрішнього і зовнішнього, причини і наслідку, суб’єкта і об’єкта, вертикального і горизонтального.


Див. також


Джерела


© Originpedia