Еволюція

Що більше всього принесло сум’яття в християнську культурну сферу з епохи середньовіччя, так це ідеологія гуманізму. Теорія еволюції Чарльза Дарвіна, яка ґрунтується на ідеології гуманізму, зіграла головну роль у процесі руйнування й придушення християнства. Вона сказала, що Бога немає.

Якщо подивитися на основні ідеології світу, то побачимо два великих русла філософського світу: ідеалізм і реалізм. Вони вилились у конфлікт між теїзмом і матеріалізмом, лівим крилом і правим крилом, який завдав світові великої шкоди. Ідеологія лівого крила, спираючись на теорію еволюції, посіла верховенство на рівні світу.

Суб’єкт і об’єкт у сфері середовища — це концепція пари чоловічого й жіночого начал. Щодо людини, то це концепція чоловіка і жінки. Отже, що спершу: ця концепція чи теорія еволюції? У середовищі є суб’єкт і об’єкт, але еволюції там немає.

Шлях до сучасної теорії еволюції

Аристотель

Аристотель (384-322 рр. до н.е.), філософ стародавньої Греції.

Арістотель вважав, що природа впорядкована від нижчого до вищого, починаючи від неживих істот і закінчуючи рослинами і тваринами, аж до людини. Для нього порядок природи такий: неживі істоти - нижчі рослини - вищі рослини (губки, медузи) - молюски - комахи - ракоподібні - головоногі - яйценосні - кити - яйцеживородящі чотирилапі - людина. Це “єрархія природи” або “сходинки природи”.

Класифікація природи стала моделлю для пізнішого мислення про еволюцію. Проте Арістотель вважав класи природи незмінними, так само як для нього незмінним був Всесвіт; тому ідея еволюції живих істот, тобто ідея про те, що один вид живих істот поступово змінювався на інший, взагалі не приходила йому в голову.

Зрештою погляд Арістотеля на всесвіт і природу поєднався з християнством. Ієрархія живих істот вважалася такою, що йде від Бога і є чимось абсолютно фіксованим.

У християнському розумінні Бог, створюючи Всесвіт, створив кожну живу істоту “за родом її”, і всі види, створені Богом, були вічно незмінними від самого початку Всесвіту. Поєднання аристотелівського погляду на природу з християнською теорією панували в західному світі аж до сучасності.

Класифікація живих істот Лінне

Карл фон Лінне (1707-1778), шведський вчений і засновник природознавства, успадкував поєднання арістотелівських і християнських традицій і вважав, що основні види живих істот, створені Богом, є незмінними. Він висловив вдячність за можливість досліджувати та класифікувати різноманіття життя, яке, за його переконанням, було створене Богом.

Лінне розглядав види як групу особин із взаємною схожістю, подібно до того, як діти схожі на своїх батьків. Він вважав, що кількість видів дорівнює кількості видів, які створив Бог на початку.

Однак він також визнавав, що у деяких видів рослин існували різниці, такі як кольори квітів чи подвійне цвітіння, які виникали під впливом умов, таких як клімат, ґрунт і харчування. Ці відмінності він називав “сортами” або “гібридами”.

Лінне вважав, що Бог створив усі види, але не втручався в деталі природи, дозволяючи сортам утворюватися шляхом гібридизації.

Теорія еволюції Ламарка

Чітка теорія еволюції живих істот була висунута Жаном Батистом де Ламарком (1744-1829), яка отримала назву ламаркізм коли він опублікував свою “Філософію тварин” у 1809 році.

Ламарк пояснював, базуючись на фактах, що живі істоти еволюціонують від нижчих до вищих стадій. За його твердженням, життєва сила, що притаманна живим істотам, є елементом, який забезпечує еволюцію. Ця життєва сила дозволяє живим істотам розвиватися від простих до складних, призводячи до нерегулярності (різноманітності) серед них.

Крім того, він стверджував, що живі істоти мають здатність створювати органи відповідно до умов навколишнього середовища та пристосовувати їх до нього.

Еволюційна теорія чи теорія створення

Де почалась основа Всесвіту? Відповіді на це питання не дає ні теорія еволюції, ні теорія створення. Ви маєте знати, що раніше за еволюцію, перед існуванням концепції творення, були чоловічий і жіночий аспекти. Гаразд, а чому з’явилися чоловічий і жіночий аспекти? З-за любові. Любов є формулою.

У світі мінералів електрон обертається навколо протона. Молекула рухається в єдності катіону й аніону. То ці частки були ще до теорії еволюції чи вже після? Вони були поперед неї.

Дотепер мирські вчені задавалися питанням про те, що спершу: теорія еволюції чи Боже творення. Хіба концепція еволюції існувала раніше за концепцію любові? Що з них раніше? Теорія еволюції не була раніше, вона була після того, як спершу виникла концепція любові.

Спочатку з’явився Всесвіт парної системи, а в ньому просто структурна подібність різних істот збігається з образом теорії еволюції. Тому ви повинні знати, що основа з’явилася не так. Усі види птахів мають схожу форму.

Однак відмінність видів — це вже інша справа. Чи можуть горобець і вівсянка скласти пару і народити пташеня? Це неможливо. Від амеби до людини існує відмінність видів на тисячах рівнів, то хіба може людина відразу з’явитися, проігнорувавши її? Це надзвичайно невірно. Розділення на види є абсолютним.

Комуністичний блок, який обстоював теорію еволюції, і релігійна сфера, яка обстоювала теорію сотворіння, боролися між собою. Так усе, що обстоювало світові блоки, зазнало поразки.

Якщо остаточно не відкинути теорію еволюції та, спираючись на теорію творення, центром якої є абсолютний Бог, не створити ядро абсолютних цінностей, центром яких є зновутаки абсолютний Бог, то світ не матиме стабільності.

Основна помилка еволюційної теорії

Скільки мільярдів років існує Земля в Сонячній системі? Хоча вона обертається вже мільярди років, чи відхиляється вона хоч на дюйм? День у день її орбіта ідеально співпадає. Все так само.

Однаково чи по-різному в’ють гнізда американський горобець і корейський горобець? Відповідайте, будь ласка. Однаково чи по-різному? Однаково.

А з точки зору теорії еволюції спосіб, у який горобець в’є гніздо, теж повинен би розвиватися. Як вони це роблять без навчання тисячі й десятки тисяч років? Звідки вони це знають? Ластівка робить гніздо по-своєму, горобець — по-своєму

Походження видів

Зараз говорять про еволюцію і походження видів, але певний вид не з’являється просто так. Неодмінно має бути самець і самка. Те ж саме відбувається і в світі мінералів. Певна матерія утворюється, коли об’єднуються позитивний і негативний іони. Неодмінно існує «плюс» і «мінус», самець і самка.

Теорія еволюції говорить, що амеба розвивалась й еволюціонувала в людину. Про що тут слід замислитися? Для того, щоб самець і самка досягли людини, їм потрібно пройти шляхом любові, який складається з тисяч рівнів. Межі, які відділяють види, є суворими.

У середовищі відтворення у світі стосунків «плюса» і «мінуса» існує процес розвитку. Можна було зрозуміти, що поперед теорії еволюції існувала концепція чоловічої й жіночої статей, чи не так? Розділення на види любові є суворим, тому третя особа не може втрутитися.

Згідно з теорією еволюції, щоб пройти від амеби до мавпи необхідно перестрибнути за раз тисячі стадій, але закону, який би це дозволяв, не існує. Якщо пройти крізь десять мільйонів воріт любові, то можна зв’язати це сім’я розвитку, але чи може з’явитися мавпа, перестрибнувши їх за раз? Це безумовно неможливо.

Відсутність мети

Еволюціоністи кажуть, що амеба мало-помалу еволюціонувала і стала мавпою, а потім ця мавпа еволюціонувала в людину. Але замисліться, будь ласка. Якщо людина забажає проявити надлюдську силу, то вона має звідкись її отримати. Таке основне правило сили.

Згідно основному принципу, якщо суб’єкту й об’єкту після дії стане гірше, ніж зараз, вони не включаються в дію; якщо ж вони виявлять спільну мету, яка зробить їм краще, вони діятимуть.

Якщо подивитися на теорію еволюції в світлі цього питання, то можна вважати, що в еволюції не може бути розвитку, якщо не буде якоїсь мети, що призведе до покращення. Для розвитку, горизонтально має додатися ще більша сила. Без цього розвиток не можливий. Ця сила ніколи не діятиме, якщо не буде мети й об’єкта.

Протиріччя теорії еволюції

Що є протиріччям у теорії еволюції? Амебі для еволюції й розвитку потрібна сила. Задля поступового збільшення їй потрібна третя сила. Якщо вона забажає народитися річчю більш високої стадії, то вона має щось приплюсувати. Якщо сила не добавиться, не може бути збільшення. Потрібна третя сила. Чи може амеба рости і жити, створюючи силу для свого збільшення? Таке не є можливим.

Як відбувається розвиток за теорією еволюції?

Теорія еволюції перевернула закон витрат і віддачі. Чи є в світі такий принцип?

За теорією еволюції відбувається безумовне збільшення, чи не так? Хіба еволюція це зменшення? Теорія еволюції говорить, що амеба природно з’явилась, потроху збільшилась і піднялась еволюцією до мавпи, яка розвинулась й еволюціонувала в людину.

Що відбувається у відповідності до теорії еволюції: збільшення чи зменшення?

Однак за принципом сили ніяк не може бути збільшення, коли витрата й віддача однакові. Буде зменшення. Відбувається споживання енергії.

Щоб обстоювати теорію еволюції, істоти повинні бути в змозі звідкись поповнювати силу, що веде до еволюції. У протилежному випадку у них не буде сили для зміни ядра й об’єднання, щоб сформувати в собі нові властивості. Тому випливає висновок про неможливість еволюції.

Якщо є суб’єкт і об’єкт, неодмінно існує мета і направленість.

Однак звідки в еволюції може бути направленість і мета? В теорії еволюції не можуть застосувати цей принцип.

Тому цими метою і направленістю треба розбити комунізм. Він намагався, за допомогою цієї хибної теорії, посягнути на весь світ. Коли амеба діє, дія має бути меншою, ніж енергія, що споживається, тоді як вона збільшується? Як з’являється щось більше?

В амебі енергія на виході менша, ніж на вході, тому задля з’явлення чогось більшого повинна бути вкладена третя сила. У протилежному випадку обґрунтування теорії еволюції лопається. Чи амеба має здібності, щоб самостійно залучити третю силу?

Еволюціонізм — це ідеологія, яка відійшла в минуле

Ідеологічна сфера світу в наші дні загрузла в суперечках і хаосі через еволюціонізм, матеріалістичну діалектику, епістемологію, ідеалізм, матеріалізм тощо. Отже, формування системи абсолютних цінностей можливе лише за умови встановлення абсолютної істини. Буття абсолютних цінностей вічне, незмінне й унікальне.

Тоді випливає висновок, що вічний, незмінний і абсолютний принцип Всесвіту — це відношення причини й наслідку, суб’єкта й об’єкта.

У чому полягає нинішня філософська ідея?

Необхідно почати її вивчати з самого дна. Філософія вела теоретичні пошуки відповіді на питання: «Чому це так?» — але досі не має висновку на такі питання, як: «Що таке людина? Що таке істинна людина?» Усі вчені, усі відомі філософи міркували над питаннями людини, але висновків так досі і немає. Навіть за допомогою різноманітних учень, які ґрунтуються на теорії еволюції чи теорії творення, не знайшлося рішення на питання: «Що таке людина? Звідки походить людина?» Немає впевнених висновків щодо цих питань.

Священні писання

Слабкий момент у священному письмі кожної релігії — це відсутність теорії створення. У них немає програми, за якою Бог творив.

Тому пишуться наукові праці на основі різноманітних логік. Оскільки немає теорії створення, то невідомі напрямок творення і його мета. Тому, взявши на озброєння теорію еволюції чи інші теорії, світ жив за власною волею, діючи довільно і на власний розсуд. Отже, ви маєте твердо знати характеристику теорії створення. Далі, воно має направленість і мету, то чому попри це утворився цей світ зла? Необхідно ретельно дослідити причину цього. Зробивши це, необхідно розібратися з причиною загибелі держав, які згадуються в Біблії чи в історії людства.

Повинен бути погляд на історію зі правильною логікою, яку будь-хто на позиціях здорового глузду зможе офіційно визнати як ту, що вірна і доречна.

Після Французької революції пішов процес розвитку від ідеології просвітництва до сьогоднішнього комунізму, які ґрунтувалися на ідеології гуманізму, в ході чого комунізм об’єднався, керуючись теорією еволюції Чарльза Дарвіна, і дотепер повністю ввів християнство в западину погибелі.

Сьогодні вчені кажуть, що в основі Всесвіту лежить сила. Але вони не знають, що силі передує дія. Виникає безладдя і хаос, бо вони не знають, що дія означає наявність суб’єкта й об’єкта. Коли оцінювати речі, керуючись концепцією суб’єкта й об’єкта, теорія еволюції розсипається в самій своїй основі.

Перед абсолютною любов’ю виключається присутність третього партнера. Якщо ця логіка правдива, то теорія еволюції існувати не може. Амеба теж не може розвиватися наодинці. Вона повинна вийти на новий щабель через ворота любові, що мають аспекти ян-сон та имсон.

Беручи до уваги, що всі релігійні доктрини навчають логіці проходження через ворота любові і також небесному принципу неможливості втручання третьої сторони в цьому процесі, випливає висновок, що теорія еволюції існувати не може.


Див. також


Джерела

  • Чонсонґьон (Небесне Святе Письмо)

© Originpedia