Ідеологія

Це система ідей, цінностей та переконань, яка формує світогляд індивіда або групи людей.


© Originpedia