Комунізм

Комунізм — це ідеологія, яка робить наголос тільки на матеріальних речах та людині. Комунізм — це ідеологія слуги та господаря. При ній немає свободи.

Термін «комунізм» отримав популярність в Англії завдяки Джону Гудвіну Бармбі. Бармбі заснував комуністичне пропагандистське товариство та видавав «Комуністичну хроніку». У березні 1842 року він представив першу комуністичну теорію історії, засновану на чотирьох епохах людства і остання це якраз комунізм.

Теорія комунізму

Отже, Маркс створив теоретичну систему, яка могла б привабити маси і здобути їхню підтримку. Ця теоретична система складалася з діалектичного матеріалізму, матеріалістичної діалектики, матеріалістичного вчення про історію та економічних теорій капіталу. Маркс систематизував ці теорії як знаряддя для пролетаріату.

Теорія комунізму була створена просто як засіб для раціоналізації та виправдання скасування приватної власності через насильницьку революцію; тому було б неправильно стверджувати, що марксизм є системою істини, отриманою в результаті об'єктивного соціального дослідження.

Проте, оскільки комунізм розпочався з теорії людської відчуженості, яка мала на меті відновлення людської природи в гуманістичному вимірі, і оскільки ця теорія була розроблена так, щоб здаватися дійсно здатною звільнити людську природу, марксизм був досить переконливим для тих людей у вільному світі, хто усвідомлює суперечності та недоліки капіталістичного суспільства.

Але оскільки ця теорія була вміло сфабрикована через стратегеми та хитре неправильне використання понять для раціоналізації своєї мети (тобто насильницької революції), вона з самого початку була приречена бути знищеною, як тільки будуть розкриті її іраціональність та фальшивість.

Комуністична революція

Виникнення комунізму

Після Французької революції пішов процес розвитку від ідеології просвітництва до сучасного комунізму, що ґрунтується на на гуманістичних ідеях, в ході чого комунізм об’єднався, використовуючи теорію еволюції Чарльза Дарвіна, і донині повністю вивів християнство на шлях знищення.

Реформація запалила в цій могилі вогонь оновлення духовного життя, однак його світло не змогло розсіяти хвилі пітьми, що насувалася. Коли згасла любов, характерна для християнства на зорі його існування; коли християнське суспільство Європи заполонив капіталізм, який прагнув лише наживи; коли маси голодних волали від горя в халупах, — обіцяний порятунок прийшов не з неба, а з землі. Це був комунізм.

Християнство, яке проповідувало Божу любов, перетворилося на руїни, під якими було поховано все, до чого воно закликало. Тоді цілком закономірно піднялося полум’я протесту проти безжалісного Бога, Який допустив такі страждання. Саме Його існування почало здаватися абсурдним. ´

Комунізм є ідеологією, що ґрунтується на певному метафізичному, економічному і історичному погляді.

Ранній комуністичний рух в Франції

На той час у Франції існували ранні комуністичні рухи. Представниками були Гракх Бабеф, Луї Огюст Бланкі та Етьєн Кабе, серед інших.

Гракх Бабеф (1764-1797), який активно діяв як радикальний елемент у Французькій революції, створив наприкінці революції таємну організацію, “Товариство рівних”, і планував повстання з метою скасування приватної власності та створення нового суспільного ладу. Однак його план був викритий, і він був страчений. Бабеф вважається попередником комунізму через його намір скасувати приватнувласность.

Думки Бабефа успадкував Бланкі (1805-1881), який брав участь у різних революційних рухах у Франції та відігравав ключову роль у подіях Паризької Комуни (1870).

Комунізм ґрунтується на чотирьох основних принципах.

 • Абсолютний матеріалізм
 • Закон діалектики
 • Історичний матеріалізм
 • Людина як продукт свого економічного середовища

Це схоже на чотири опори, які підтримують комуністичні теорії. Давайте коротко розглянемо їх по черзі.

Абсолютний матеріалізм

Перше з цих - це абсолютний матеріалізм. Маркс вважав, що він успішно удосконалив усі форми матеріалізму минулого, вийшовши за рамки механічного матеріалізму, представленого, наприклад, Вольтером, і гуманістичного матеріалізму Фейербаха.

Маркс вважав, що немає Бога. Проте його атеїзм відрізнявся від інших своєю послідовною боротьбою проти теїзму. Для Маркса релігія служила інструментом, яким користується пануючий клас для пригнічення слабших.

Згідно з Марксом, суть Всесвіту - це рухома матерія. Матерія має у собі потенціал для еволюції в напрямку природних, біологічних і навіть політичних цілей.

Комунізм розширив поняття матерії, включаючи не тільки матеріальні явища природного світу, але й соціальні та економічні явища, такі як продуктивні сили, виробничі відносини, капітал, праця, трудові конфлікти та революція. Іншими словами, комунізм намагається пояснити матеріалістично не тільки природні явища, але й соціальні.

Причина цього полягає у виправданні їхньої позиції, що соціальні проблеми слід вирішувати не політичними заходами, а матеріалістичними засобами, а саме через насильницьку революцію.

Якщо припустити, що аспект суспільства, який відповідає матерії, є економікою, то який аспект відповідатиме духу? У комуністичному погляді ідеологічні форми, або форми соціальної свідомості, відповідають духу, і вони включають закон, політику, релігію, мистецтво, філософію тощо.

Комуністи стверджують, що так само, як дух є продуктом матерії, так і ідеологічні форми є продуктами виробничих відносин у соціальних явищах. Ідеологічні форми та виробничі відносини даного суспільства відповідно називаються надбудовою та базою цього суспільства.

Термін “виробничі відносини”, який використовують комуністи, означає людські відносини, зосереджені навколо виробництва та засобів виробництва, коротко кажучи, соціальну систему.

Відповідно, комуністи стверджують, що ні гарні політичні заходи, ні якісна освітня програма, ні зусилля спонукати людей жити релігійним та моральним життям не принесуть соціальної реформи.

Вони наполягають, що соціальна реформа можлива лише за допомогою матеріальних засобів, тобто шляхом реформування виробничих відносин через боротьбу та революцію.

Таким чином, комуністичний матеріалізм, більше ніж просто онтологія, є політичною теорією, розробленою для виправдання соціальної революції.

Закон діалектики

Як другий фундаментальний принцип, Маркс універсалізував закони діалектики. Посилаючись на різні приклади з природи, Енгельс підтримував, що певні закони і принципи є характерними русі. Що викликає рух? Це діалектика. Завдяки конфліктному, або діалектичному, взаємовідношенню між тезою і антитезою в кінцевому підсумку одна знищить іншу. Ця конфронтація сприятиме новому розвитку, або синтезу, який об'єднує кращі якості тези і антитези.“

Марксисти інтерпретували діалектику, розроблену Енгельсом, як основний принцип природи, і потім застосовували його до людського суспільства і історії.

Історичний матеріалізм

Маркс вважав, що історія розвивалася на основі діалектики. Він підкреслював, що людство пройшло різні етапи. Основою для кожного етапу історії були економічні відносини цього періоду, і ці відносини, в свою чергу, піддаються законам діалектики.

Маркс виділяв шість різних історичних етапів:

 • (1) примітивне спільнотове суспільство,
 • (2) рабовласницьке суспільство,
 • (3) феодальне суспільство,
 • (4) капіталістичне,
 • (5) соціалістичне
 • (6) комуністичне суспільство.

Маркс вважав, що розвиток історії призведе до завершення формування комуністичного суспільства. Як відображено в “Діалектиці природи” Енгельса, навіть у випадку знищення Всесвіту, динаміка матерії визначає, що розпочнеться еволюційний процес, який у кінцевому підсумку приведе до становлення комуністичного суспільства. Іншими словами, комунізм є необхідністю.

Це те завдання, яке діалектика ставить перед історією.

Людина - продукт свого економічного середовища

Маркс вважав, що людина - продукт свого економічного середовища. Він вважав, що суть зла - це економічна відчуженість.

Він відкидав будь-яке релігійне поняття відчуження і підкреслював, що релігія і Бог служили інструментами для збереження економічного панування одного класу чи іншого.

Маркс також стверджував, що єдиний спосіб змінити людину - змінити економічну систему. Маркс також стверджував, що ліквідація приватної власності, зокрема приватної власності на засоби виробництва, приведе до ідеального, чи утопічного, суспільства.

Критика Комунізму

Критика законів діалектики

Згідно з законом діалектики, прогрес відбувається через конфлікт. В стандартному філософському посібнику марксизму з Радянського Союзу говориться: «Лише конфлікт є джерелом, тим рушійним фактором розвитку».

Напротив цього, Всесвітній погляд CAUSA підтримує твердження, що розвиток і прогрес відбуваються через співпрацю. Якщо ми можемо показати, що це правда, то закон діалектики однозначно буде розкрито як хибне вчення.

В кожної людини є основний розкол між душею та тілом. Є конфлікт між чоловіком та жінкою. Є конфлікт між расами. Є конфлікт між націями. Ми не можемо заперечувати, що ці конфлікти відбуваються.

Однак Маркс почав стверджувати, що такий конфлікт є нормою. Марксисти дивляться на конфлікт і суперечності, які існують у грішному суспільстві, а потім узагальнюють їх як закон природи. Вони проголошують, що конфлікт - це найбільш основна динаміка природи.

Закон природи та людського прогресу - це закон співпраці

Суперечність та конфлікт не є головними засобами, за допомогою яких відбувається прогрес і розвиток в природі. Звісно, можна знайти конфлікт в деяких аспектах природи, але це є вторинним явищем.

Природа існує та розвивається не через конфлікт, а шляхом співпраці. Наприклад, між рослинним та тваринним царствами існує чітка взаємодія. Рослини виділяють кисень, який може бути використаний тваринами. Тварини видихають вуглекислий газ, що, в свою чергу, є корисним для рослин. Через такий взаємний обмін зберігається життя.

Щоб відбувалася справжня взаємодія, передусім, повинна існувати спільна мета. Різні сторони об'єднуються, коли такий зв'язок служить їхній взаємовигоді. Між взаємодоповнюючими елементами повинні існувати відносини між суб'єктом та об'єктом.

Суб'єкт - це елемент, який ініціює вчинення дії віддання та приймання. Об'єкт, в свою чергу, реагує на ініціативу.

Критика історичного матеріалізму

Маркс дуже неправильно розумів історію людства, бачачи її як послідовність класової боротьби і призведення до комунізму. Застосовуючи діалектизм до історії від її уявних початків, він розвинув історичний матеріалізм.

У випадку Росії комунізм замінив Бога. Здавалося, що комунізм пропонує вирішення дилеми людських страждань.

Віра в Бога, згідно з комуністичною ідеологією, заважає нам розуміти справжнє джерело зла - класову поділ праці.

Коли відносини класів припиняються, комуністи стверджують, що зло зникне. Для комунізму немає місця Богові. Історія рухається згідно з законами природи, які є діалектичними. Це погляд історичного матеріалізму.

Хоча історичний матеріалізм був критикований, він все ще привертає нових прихильників. CAUSA підходить до проблеми з нижчого рівня. Історичний матеріалізм ґрунтується на діалектичному матеріалізмі, який відкидає ідею Бога. Однак його фундамент є сумнівним.

Історичний матеріалізм схожий на замок, побудований на піску, який може бути змитий потопом.

Спростування комуністичного погляду

Згідно з марксистським світоглядом, економічна відчуженість є сутністю зла. Іншими словами, приватна власність є причиною зла, і коли економічна система змінюється, може відбутися регенерація людини.

Ідеальне суспільство буде реалізовано, коли, нарешті, приватна власність буде повністю усунена.

Шлях до побудови дійсно справедливого і морального суспільства, отже, полягає в зміні зовнішньої системи. Якщо ви зміните зовнішню систему, то природно внутрішній характер людини буде змінений.

Комуністичний погляд на людину такий:

(1) Людина - це розвинений тваринний вид.

За комуністичним поглядом, людина - це твариноподібна істота, яка пройшла унікальний процес розвитку згідно з теорією ламаркізму.

Зокрема, людина - це істота, яка почала використовувати інструменти і виконувати суспільну працю. Використання інструментів створило необхідність мови, і це стимулювало розвиток нервової системи та мислення.

З цього приводу Енгельс сказав, що це праця, а не Бог, створила людину.

Якщо так виникла людина, то немає фундаменту для людського гідності. Людина - це розвинена тварина, нічим не відрізняється від інших видів.

Людина - трошки розумніша за тварин, але обидві - це тварини, і немає нічого, що робило б їх різними. Між “Фольксвагеном” і “Каділлаком” в чому різниця? Один малий і простий, інший великий і розкішний, але обидва - автомобілі.

Людина - це рухома матерія

Комунізм стверджує, що людина - це матерія в русі, нічого більше. Людина - це тіло. Тіло - це просто машина. Бог і вічне життя - це ілюзії. Нас можна повністю описати за допомогою наших матеріальних компонентів та законів хімії та фізики.

Ми є частиною царства тварин, без душі, без духу, без значущої індивідуальної цінності і піддані вдосконаленню, модифікації та змінам згідно з законами, які вже успішно застосовані іншими членами царства тварин.

Згідно з Марксом, те, що ми думаємо, віримо і відчуваємо, є продуктами наших досвідів у межах нашого економічного середовища. Ми є продуктом нашого економічного середовища.

Якщо ми є продуктом нашого середовища, то випливає, що конкретне середовище може створити конкретний характер, конкретний набір ідей. Тоді повинна бути можливість уявити середовище, яке створить ідеальних людей і ідеальні ідеї. Це стає виправданням як для наукової програми відновлення та вдосконалення людства.

Кінцевою метою комунізму є саме це - відновлення людини, її вдосконалення. Першим кроком у цій програмі є прихід комуністів до влади, оскільки саме вони розуміють закони історії. Це вони можуть створити відповідне середовище для відновлення людини.

Карл Маркс писав у Комуністичному маніфесті: «Ви повинні визнати, що під індивідулістом ви розумієте нікого іншого, крім буржуа, тобто середньокласного власника власності. Цю особу дійсно слід вилучити і зробити неможливою». Як ви ліквідуєте ліс, щоб побудувати дорогу, комуністична еліта ідентифікує та ліквідує забруднених членів людського виду.

Практика комунізму

Коли люди вірять у це, вони це практикують. Ми бачили це в Камбоджі, де група комуністів, які вивчили комунізм у Франції - червоні кхмери та Поль По - прийшли до влади, вірячи в те, що вчив Карл Маркс. Вони вирішили застосувати його.

Карл Маркс вчив їх тому, що капіталізм дегенерується, що місто є фокусом капіталізму, і що фізична праця регенерує. Тепер вони вважали, що вони мають історичну відповідальність відновити людство. Вони вирішили зробити це з жахливою послідовністю, яка затьмарює розум.

Комунізм

Вони сказали: «З міста!» І в один день вони вигнали людей з Пномпеню - 1 500 000 чоловік - із міста, не залишивши сліду буржуазної сентиментальності чи братерської любові.

Комунізм - це буквальне виконання Псалми 14: “Безумець сказав у своєму серці: «Бога немає». Вони зіпсувалися. Вони вчинили огидні речі. Немає нікого, хто робить добро, ні одного. Чи всі діячі неправедності не мають знань, вони пожирають моїх дітей, як хліб.

Порушення прав людини та свободи

Коли ми розглядаємо, що в комуністичній доктрині відсутній філософський підґрунтя для прав людини, здається дуже іронічним, що марксистські групи завжди перебувають в передовому ряді боротьби за права людини. Такі вияви турботи, однак, відповідають ленінізму, який вчить, що необхідно приймати будь-яку позицію, щоб мати практичну перевагу над опонентом.

Маркс передбачав реалізацію свободи через застосування своїх теорій, але реальність виявилася дуже відмінною.

Комунізм не залишає місця відхиленню від норми, яке приносить свобода, і тут немає місця для творчості.

Робітники радянського Союзу скаржаться, що до них відносяться як до машин. Найважливіше з усього, немає місця для любові. Вся емоційність повинна бути заперечена на користь держави. Комунізм досягає цього настільки, що ми можемо назвати цей процес 'роботизацією'. Система перетворює людину на машину. Цей процес є більш принижувальним, ніж рабство.

Раб все ще зберігає якусь людську подобу. Робот не робить цього. З цієї причини комунізм - це похоронний марш людства.

Комунізм руйнує релігію

Комунізм пригнічує духовний розвиток людини. Він заперечує існування Бога, відкидає Його правду і любов. Найбільша шкода, заподіяна комунізмом, полягає в тому, що він повністю відкидає духовне життя людини, говорячи, що немає Бога і вічного духа. Замість любові та самопожертви сутність життя стає ненависть та обуренням.

Якщо вивчати марксистську літературу, стає зрозуміло, що у самому серці марксизму - обурення. Щоб просувати діалектику, марксизм повинен поширювати ненависть. Ця ненависть знесилює і знищує людський дух.

Комунізм руйнує сім'ю

Це той пункт, який Маркс визначив дуже чітко в “Комуністичному маніфесті”. Розумні діти регулярно відокремлюються від батьків. Їх вчать, що партія та держава важливіші за їхніх батьків. Переслідувати своїх батьків за “ідеологічні злочини” вважається героїчним кроком у комуністичних країнах, таких як Північна Корея.

Словами Ісуса: “Не бійтеся тих, що вбивають тіло, але не можуть вбити душу. Боіться Того, Хто може і душу, і тіло погубити в пеклі.” (Матвій 10:28)

Це те, що робить комунізм. Це загальне заперечення духовності можна порівняти з “вимиканням світла”. Комунізм є духовним вимикачем, яке сьогодні впливає на мільярди життів. Він заперечує вічне благополуччя людей.

Окрім фізичних злочинів, які фактично знищили мільйони людей, комунізм знищив вічні життя мільярдів інших. Саме тому комунізм — найгірший злочин, скоєний проти людства.

Реальність комунізму

Як було зазначено раніше, сьогодні комуністичне суспільство стало протилежністю того, чого очікував Маркс: замість реалізації ідеалів свободи, миру та процвітання, комуністичне суспільство попрало свободу, зруйнувало мир та спричинило поширені економічні проблеми. Причина цього полягає в тому, що сама теорія Маркса про людське відчуження, яка була вихідною точкою марксизму, була помилковою.

Маркс почав свою систему думок з чітким усвідомленням потреби визволити людей (робітників) від болю, страху, бідності, нещасть, злочинів та безладу капіталістичного суспільства свого часу, прагнучи звільнити (відновити) їхню людську природу (видову сутність).

Турбота про такі проблеми не є унікальною для Маркса, але була спільною для багатьох релігійних діячів та філософів на Сході та Заході на протязі віків. Тому можна сказати, що вихідна точка Маркса була тією ж, що й у цих інших мислителів. Виходячи з тієї ж точки, релігійні діячі та філософи рухалися в різних напрямках.

Одним з таких шляхів був шлях, обраний Марксом, який мав на меті повернути продукт праці як засіб вирішення тієї ж проблеми, а саме, врятування людської природи (спасіння людини) від соціального безладу та страждань.

Це був атеїстичний, матеріалістичний напрямок. Серед багатьох інших мислителів, які, крім Маркса, шукали рішення для людської проблеми, деякі обрали теїстичний напрямок, інші йшли гуманістичним шляхом, а інші слідували екзистенціалістичному способу.

Серед релігійних лідерів, які шукали рішення проблеми людського відчуження, Конфуцій запропонував шлях Небес та заснував конфуціанство; Гаутама Будда запропонував шлях Нірвани відповідно до ідеалу татхагати (самоусвідомлення) та милосердя, та заснував буддизм; Ісус запропонував шлях життя відповідно до Слова Бога та любові та заснував християнство; пропрок Магомет запропонував шлях життя відповідно до слова Аллаха та заснував іслам. Аналогічно, пастор Мун Сон Мьон запропонував життя, зосереджене на істині та любові Бога, викладаючи Божий принцип та теологію об’єднання.

Див. також


Джерела

 • Виклад Принципу
 • Marx, The Poverty of Philosophy
 • Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844

© Originpedia