Герменевтика

Герменевтика це наука та мистецтво інтерпретації давніх текстів, особливо Біблії.

Слово буквально вказує на грецького бога Гермеса, який служив посланцем від небес на землю. Тепер це означає пояснення Писань.

Оскільки Біблія не пояснить сама себе, необхідно з'ясувати, що вона означає. Як євреї, так і християни вірять з ранніх часів, що Писання мають духовний, а також буквальний зміст.

Серед стародавніх євреїв існували два способи алегоричного витлумачення: палестинський та геленістичний.

Палестинський спосіб витлумачення базувався на буквальному розумінні тексту і враховував традиційні єврейські вірування та звичаї.

Геленістичним євреям довелося вирішувати іншу проблему; їм треба було довести, що Писання не суперечать грецькій філософії. Оскільки вони вважали, що грецька філософія є правдивою, їм треба було показати, як злагодити Писання і філософію; і, якщо можливо, довести, що Мойсей виявив всю правду раніше, ніж Платон.

Таким чином, євреї з Александрії використовували алегоричний метод екзегези для захисту неперервної актуальності своєї біблійної спадщини. Філон Александрійський духовно духовно осмислював і тлумачив Писання та розвинув алегоричний метод в систему.

Деякі листи, які приписуються святому Павлові — Галатам (3:16, 4:24), 1 Коринтянам (9:9-12) і Євреям, тлумачать тексти Старого Заповіту алегорично. Климент Александрійський стверджував, що Писання говорить таємною мовою символів, яку потрібно розшифрувати.

Оріген, подібно до Філона, систематизував тлумачення Біблії.

Усі біблійні тексти мають три значення: буквальне, моральне та містично-алегоричне. Отже, для нього Біблія була повна метафор, які вказували на вчення, віру та практику пізнішої Церкви.

Алегоричне тлумачення процвітало як в Східному православ'ї, так і в Римо-католицькій Церкві. Серед західних отців церкви його використовували Гіларій, Амвросій, Августин, Єремія, Аквінський та святий Бернард з Клерво.

Тертуліян та Іриней виступали проти цього, а пізніше Августин та іноді Єремія наполягали на прихильності до буквального тлумачення тексту. Лютер і Кальвін також були ворожі до так званого духовного тлумачення Біблії, і їх вибір був на користь очевидного чи історичного типу екзегези який є загальноприйнятим і сьогодні.

У XIX столітті європейці проявили інтерес до наукового вивчення історії. З'явилася критична історична свідомість; методи дослідження, які використовувалися для вивчення давньогрецьких і римських текстів, поступово застосовувались і до Біблії.

Історична критика дозволяє нам бачити біблійних авторів в контексті їх власного часу.

Однак історичні критики мають тенденцію ігнорувати значення святого тексту для нас сьогодні, розглядаючи Біблію просто як запис минулого.

Неоортодоксія повторно підтверджувала авторитет Писання. Карл Барт розглядав його як живе відкриття, Слова Божого для нашого часу; Рудольф Карл Бультманн підкреслював потребу в деміфологізації донаукового світогляду Біблії та переклад її сучасною мовою.

Біблія є живим відкриттям для кожного покоління. Однак це не означає, що кожне слово є Божим відкриттям. Біблія містить історію, гімни, притчі, цивільні закони, обряди, поезію та прості наставлення.

Багато частин відображають застарілий світогляд, який не можна вважати буквальним.

Однак вічна правда Бога та Його божественні обіцянки містяться в Писанні, часто виражених метафоричною або алегоричною мовою.

Щоб зрозуміти справжнє значення Біблії, потрібне поєднання історичного та критичного дослідження, духовного розуміння.

Див. також


Джерела

  • An Introduction to Theology - Young Oon Kim

© Originpedia