Юдаїзм

Мойсей Маймонід доклав зусиль, щоб викласти нормативні засади юдаїзму, зокрема з метою відмежування юдаїзму від ісламу та християнства.

Філософ XII століття визначив тринадцять ключових принципів, які лягли в основу фундаментального юдейського віровизнання:

 1. віра в існування Творця та провидіння,
 2. віра в єдиність Бога,
 3. віра в те, що Бог є безтілесним,
 4. віра в вічність Бога,
 5. віра в те, що лише Йому слід поклонятися,
 6. віра в одкровення Бога, дане пророкам,
 7. віра в те, що Мойсей був найвеличнішим пророком,
 8. віра в одкровення Бога Мойсею на горі Синай,
 9. віра в незмінність та остаточність одкровеного Тори,
 10. віра в всезнання Бога,
 11. віра в закон винагороди та покарання в цьому світі та потойбіччі,
 12. віра в пришестя Месії,
 13. віра в воскресіння мертвих.

Хоча ці принципи виходять за межі доктрини про Бога як такого, вказуючи на юдейську позицію щодо одкровення, поклоніння, етики та есхатології, такі другорядні теми, як завершеність одкровення, даного Мойсею, або надія на месіанські часи, випливають із первинних тверджень про існування Бога, Його єдність, безтілесність, вічність, всезнання, творчу діяльність, провидіння та справедливість.

Доктрина Бога

Бог ставиться до націй та індивідів на основі двох основних принципів — справедливості та милосердя. Згідно з рабинами, Тора використовує ім'я “Елохім”, щоб посилатися на Бога Справедливості, та ім'я YHWH, щоб посилатися на Бога Милосердя та Любові.

Оскільки Бог є єдиним і неподільним, справедливість та милосердя є невіддільними, доповнюючими аспектами характеру Бога. Вони свідчать про те, що не існує моменту в історії, коли Бог не виступає як наш суддя, ні часу, коли Його роль як Визволителя не характеризується добротою.

Талмуд додатково свідчить, що Бог (у талмудичному вислові - “Могутній”) є всемогутнім. За Епштейном, це означає, що божественна сила не має інших обмежень, окрім Його волі. Природа та події однаково—всі сили, всі події — є безпосередньою роботою Його рук.

В іншому талмудичному терміні, Шехіна (“Присутність”), підкреслюється всюдисущність Бога. Рабини вчать, що Бог є одночасно близьким і далеким. Трансцендентний, Він далеко в Небесах; іманентний, наш Батько, Він завжди близький до Своїх Дітей на землі.

Однією з тринадцяти основних пропозицій Маймоніда, для юдаїзму, є наступний пункт Епштейна: в юдейському вченні, Бог є чистим духом і залишається вільним від усіх обмежень матерії та слабкості плоті. Бог є невловимим, невидимим.

Таким чином, юдаїзм забороняє створення та поклоніння ідолам, оскільки фізичне представлення Бога заперечує Його безтілесність. Якщо Біблія згадує Божі руки, ноги, обличчя або спину, ці антропоморфні описи є лише фігурами мови.

Талмуд пояснює, що ми запозичуємо терміни від Його творіння просто для того, щоб зробити Його зрозумілим для людського вуха.

Отже, для талмудичного юдаїзму, Бог виступає як невпинно діючий і залучений Творець, всемогутній і не матеріальний. Йдучи далі, Епштейн пояснює, що Талмуд підкреслює всезнання Бога (найпотаємніші думки людини відомі Богу) та вічну природу Бога (Бог не помирає та не воскресає знову—як це знайдено в інших релігіях, таких як грецькі містерії або християнство).

Усі ці твердження робляться талмудичним юдаїзмом з прагматичних релігійних причин — а не філософських. Вони ведуть до практичної мети — Божої мети для творення.

Божа мета

Юдаїзм живе своїм баченням майбутнього Царства Бога. Це не означає небесне існування, відокремлене від проблем і можливостей сьогодення. Земне, і сформоване через особисту та соціальну справедливість, це царство будується руками людини, яка виступає партнером (шутаф) з Богом.

Епштейн пише, що Царство Бога дає ключ до розуміння юдейського народу: “Ця віра не є продуктом пізнішого віку, народженим від відчуття розчарування та відчаю, які шукають полегшення у невизначеній надії на кращі часи, що мають настати.

Це справжня історична традиція, заснована на переконанні, що це Божий світ, обраний Ним для становлення сцени божественного порядку, де доброта та правда мають панувати верховно.”

Людина і гріх

Неможливо говорити про сутність і природу Бога, гріх і безсмертя в юдаїзмі, не зачіпаючи основні пункти щодо природи людини — її партнерства з Богом, доброго та злого імпульсів у ній, а також її дуальної природи вічного духу та фізичного тіла.

Щоб зрозуміти єврейське бачення людини, ми мусимо осмислити, з якого джерела випливає етичний імпульс юдаїзму.

Гріх і сатана

Хоча численні євреї пропонували різноманітні інтерпретації зла, жодна з цих теорій не вважається офіційною. Таким чином, юдаїзм віддає перевагу правильному вчинку перед теоретичними міркуваннями. Кожна людина обдарована вільною волею і має здатність протистояти гріху.

Рабинічна релігія підкреслює teshubah, що може бути перекладено як покаяння або більш вірно “повернення”. Бог каже каючому: “Оскільки ви приходите перед Мене на суд і відходите від Мене в мирі, Я вважаю це за вас, ніби ви були створені заново”.

Хоча юдаїзм не вважає зло вродженим природі людини, він не вимагає від людини досконалості. Бути повністю вільним від помилок і зла не є людською рисою, кажуть рабини. “Ніхто не досяг досконалості”, навіть Мойсей. Тора конкретно звинувачує його в проступках і помилках судження, за які він був покараний.

Однак, містичний юдаїзм мав усвідомлення сили Сатани. У версії Каббали, яку тлумачили послідовники Ісаака Лурія (1534-1572 рр. н.е.), юдейські обряди відновлюють правильний порядок створення та знищують силу демонічного сатани.

Хасидський юдаїзм менш серйозно ставився до необхідності боротьби з сатаною.

Духовний світ і потойбіччя

Загалом, можна сказати, що духовна реальність і природа загробного життя не мають вирішального значення для євреїв. За традицією, вони послідовно були прихильниками фізичного світу. Вони приймають концепцію потойбіччя або відкидають її без особливих дискусій.

Природа загробного життя

Ізраїль зберіг мало письмових уявлень про потойбіччя, крім коротких згадок про підземний світ, названий 'Шеол', де привиди жили в сумній і, ймовірно, напівсвідовому існуванні. Немає аналогу пірамідам Гізи чи “Книзі мертвих”.

Однак, пізніше, в рабинічну епоху, були популярні більш чітко окреслені уявлення. Душа, як говорилося, затримувалася поруч із своїм померлим тілом — протягом трьох днів, семи днів або року. Інші душі літають між небом і землею та здатні підслуховувати Божі укази про майбутнє та готові розкривати їх нам нижче.

Вважалося, що праведники будуть зустрінуті розкішним бенкетом у Раю, на якому левіафан (величезний крокодил, дракон або морське чудовисько) буде основною стравою. Інша версія говорить, що на небі немає їжі чи пиття, також як і народження дітей, торгівлі, ревнощів, ненависті чи суперництва; замість цього праведники сидять із коронами на головах, насолоджуючись яскравим сяйвом Шехіни.

Попри те, що єврейські священні тексти містять обмежену інформацію про характер загробного життя, вони надають чіткі описи ефектів, явищ і персонажів, асоційованих з ним.

Духовний світ та його істоти з'являються та згадуються на багатьох сторінках священного письма, демонструючи безсумнівні знаки народного юдаїзму, який часто залишається прихованим за фасадом біблійної ортодоксії.

Ангели перебувають з Богом при створенні, охороняють вхід до Едему, їдять з Авраамом, ходять вулицями Содому, борються з Яковом, з'являються Мойсею та ведуть євреїв з Єгипту. Змія спокушає Єву, сатана розмовляє з Йовом, жертвоприношення робляться духу пустелі на ім'я Азазель.

Комунікація з духовним світом (і подорожі до нього та з нього) також зафіксовані. Енох та Ілля підіймаються на небо. Король Саул наймає медіума, щоб викликати духа Самуїла. Те, що шаманізм існував і був поширений, підтверджується мойсеївською заповіддю вбивати відьом; можливо, через те, що вони були жрицями канаанітського язичництва — але ймовірніше через те, що вони були суперницями офіційних священників YHWH.

Тлумачення снів було звичайною справою, і пророки вважалися прямими каналами для Бога. Откровення були очікуваними та прийнятими. Єзекіїль, Ісая та Даниїл детально пророкували негайний і віддалений хід історії. Віра в лікування та інші дива також були нормальною особливістю біблійної релігії.

Післябіблійний юдаїзм був ще багатшим сховищем окультних та езотеричних питань. Ангели, так само як і злі духи, були ідентифіковані та класифіковані. Амулети та талісмани були доступні, щоб гарантувати народження дитини, лікувати хвороби або відганяти злих духів. Деяким людям говорили, що вони бачили та чули 'надприродні' істот.

У хасидському юдаїзмі їхні духовні лідери, цадики, були відкриті до духовного світу і могли контролювати його через молитву та екстатичні танці. Для цадика було природним лікувати, виганяти демонів, благословляти, надавати ефективні талісмани та створювати чудодійні амулети.

Що стосується динаміки духовного світу, помітний паралелі із Божим Принципом спостерігається в навчаннях Ісаака Лурії та містиків школи Сафед, особливо стосовно теорії Іббур.

Божий Принцип називає цей самий принцип “Воскресіння духів через повернення”. Лурія навчав, що людина має ініціювати своє відновлення до первісного духовного стану гармонії з Богом. Якщо душа не завершує своє завдання на землі, вона мусить повернутися і працювати з душею іншої живої особи, щоб отримати від неї підтримку у своєму прагненні подолати свої недоліки.

Або навпаки, сильніша душа може прийти на землю, щоб працювати зі слабшою, живлячи її власною сутністю, як мати годує дитину в утробі. У цьому процесі душа в духовному світі “воплочує” душу людини на землі.

За Божим Принципом, великі люди підтримуються великими душами. Однак, з іншого боку, злі люди можуть бути в повязані зі злими духами або їхніми слугами.

Таким чином, боротьба добра і зла на землі є відображенням боротьби в духовному світі і навпаки.

Ця концепція “реінкарнації” пропонує принаймні часткове пояснення різних духовних явищ, від говоріння мовами, лікування та передбачення до нещасних випадків роздвоєння особистості, шизофренії та інших психічних відхилень.

Основи біблійної спадщини

Тора

Юдаїзм базується на первісному дотриманні заповідей Бога, які були об'явлені на горі Синай, зафіксовані у П'ятикнижжі, роз'яснені в Талмуді.

У п'яти біблійних книгах, традиційно приписуваних Мойсею (від Буття до Второзаконня), рабинічний юдаїзм виявив 613 конкретних божественних заповідей: 365 були заборонами, що відповідають кількості днів у сонячному році, і 248 були позитивними наказами, що відповідають числу членів тіла людини за давньою фізіологією.

З погляду ортодоксального юдаїзму, вся Тора вважається прямим одкровенням від Бога, і тому всі 613 заповідей, знайдені в ній, мають однакову значущість і вважаються вічно дійсними.

Надія на месію і історія

Очікування Месії

Оскільки Бог не залишить Свій світ в моральному хаосі, врешті-решт Він безпосередньо втрутиться, щоб зупинити тиранію, гніт та погоню за злом. Рано чи пізно Месію буде послано Богом і це відкриє нову еру блаженства, подібну до тієї, яку переживали Адам і Єва в раю.

Месія, що означає “помазаник”, спочатку відносився до будь-якої особи, освяченої священною олією, як-от цар Ізраїлю та первосвященник. Але це також застосовувалося до будь-якої особи, для якої у Бога була особлива мета — наприклад, Кір Перський (Ісая 45:1).

Біблійні пророки чітко передбачають майбутню месіанську епоху, але лише з появою апокаліптичної літератури можна віднайти ідею, що Месія буде надприродним визволителем, посланим Богом, щоб звільнити Ізраїль від рабства.

Тому реформістські євреї можуть вірити в прихід особистого Месії, як це робив середньовічний філософ, не приймаючи жодних з надмірних див, які традиція приписує кінцевим часам.

Чи прийде Месія скоро чи пізніше, залежить від дій людини.

Самуель Гірш заявив: “Це залежить від нас повернутися до Бога, адже Месія не може прийти, поки ми не станемо повністю добрими”. Деякі навіть стверджували, що він прибуде після того, як люди створять для нього месіанську державу, і його робота буде полягати у гарантуванні збереження того, що звичайні люди встановили.

З того часу, як месіанізм став стандартною рисою єврейської думки — можливо, з часів вавилонського полону, але точно після анексії Палестини як частини Римської імперії — завжди були євреї, які обчислювали дату приходу Месії.

Майже так само часто з'являвся хтось, хто оголошував себе очікуваним Помазаником. Раввін Абба Сілвер зручно записав історію месіанських роздумів в Ізраїлі та цілу серію месіанських претендентів з першого по 19 століття.

Для євреїв та християн Ісус з Назарету може бути ключовою фігурою як Месія, що оголосив себе таким, проте варто підкреслити, що його постать була лише однією з численних, чий прихід викликав очікування месіанського часу.


Див. також


Джерела

 • Світові релігії Young Oon Kim

© Originpedia