Теологія

Грецьке слово “теологія” просто означає розмову або вчення про Бога. Теологія - це “розмова про Бога”; вона має справу з Богом для людини а отже відносинами між Богом та людиною.

Теологія також пов'язана зі світом. Бог турбується як про живе, так і про неживе, як про людину, так і про матерію. Таким чином, в широкому розумінні теологія займається творчою діяльністю Бога та Його провидінням у всесвіті в цілому.

Розділи теології

Теологія поділяється на багато галузей: біблійна теологія, історична теологія, систематична теологія, апологетична теологія та моральна теологія.

Біблійна теологія

Біблійна теологія відноситься до понять про Бога, людину, гріх і спасіння в Старому та Новому Заповітах.

Однак книги Біблії не мають однакової теології, тому деякі (особливо протестантські ліберали) питають, чи можливо мати справжню біблійну теологію.

Інші стверджують, що Писання мають певну єдність, оскільки вони представляють основний єврейський світогляд, відмінний від грецького, індійського та китайського. Третя група намагається знайти одну основну тему в усій Біблії.

Вальтер Айхродт підтримував тезу, що від Буття до Одкровення існує одна центральна концепція - Заповіт.

Четверта група (Карл Барт та неоортодоксальні теологи) вважає, що Писання представляють норму відкриття, тому теологію слід обмежити тим, що викладено в Біблії.

П'ята група (Джон Маккуоррі, англіканці та ліберальні католики) стверджує, що біблійна теологія - це лише одна частина, перша частина історичної теології, яка включає в себе весь спектр християнської думки; отже, Біблія не є єдиним авторитетом.

Історична теологія

Історична теологія починається з історії після Нового Заповіту, вивчаючи минулих християнського світу. Якщо ми дізнаємося, яке було християнське вчення для Оріге́на та Августина, Фоми Акві́нського та Кальвіна, ми можемо краще зрозуміти, як воно має бути для наших часів.

Іноді, протестанти вважають, що вони можуть ігнорувати все між Біблією та нашим часом. Але ніхто, хто хоче отримати адекватну теологію, не може обійти 2000 років християнського мислення.

Таким чином, історія християнської думки є цінним ресурсом для сучасного християнина.

Систематична теологія

Як біблійна, так і історична теології спрямовані переважно на минуле. Навпаки, систематична теологія в основному зацікавлена сьогоденням: Яке слово Бога для нас сьогодні?

Систематична теологія розглядає всі основи нашої віри раціонально і впорядковано. Ми намагаємося зробити так, щоб кожне вчення вписувалось в логічному та впорядкованому порядку.

Апологетика

Апологетика це теологія яка призначена відповідати критикам. Апологет розпочинає там, де критика, і намагається допомогти йому зрозуміти християнство. Пауль Йоханнес Тілліх говорив, що світ ставить питання, на які віра повинна дати правильні відповіді.

Ми повинні слухати світ і запитувати, які його питання та проблеми, а потім знаходити відповіді та рішення в межах християнської віри.

Етика

Етика йде рука об руку з вірою, навіть якщо християнську етику зазвичай викладають окремим курсом, а не як частину теології. Католики називають християнську етику моральною теологією, а протестанти - практичною теологією.

Етика сьогодні - це високоспеціалізована академічна дисципліна, що охоплює безліч тем.

Наприклад, крім філософської етики існують особисті етика, сімейна етика, етика шлюбу, церковна етика, соціальна етика, бізнес-етика, медична етика, національна етика та етика міжнародного права.

Кожна з них вимагає окремої книги і спеціаліста в даній галузі. У цьому складному і складному світі неможливо встановити кодекс етики, який би застосувався усіх ситуацях.

Джерела теології

Традиція

Традиція посилається на безперервний історичний процес, збережений у Біблії та минулих теологічних творах. Традиція містить досвід цілої Церкви. Традиція означає те, що ми вивчили наше минули як християнська спільнота.

До недавнього часу протестанти не погоджувалися з католиками та православними щодо цінності традиції. Протестанти ставлять Писання вище традиції; католики та православні ставлять традицію і Писання на однаковому рівні як рівноавторитетні джерела для теології.

Навіть іноді здається, що вони ставлять традицію вище за Біблію, коли католики створюють догми, такі як непоми́льність Па́пи, непорочне зачаття Діви Марії та її фізичне вознесення на небо.

Ні одна з цих ідей не згадується у Новому Заповіті, але вони стали невід'ємними частинами католицької віри.

Внаслідок обговорень в межах екуменічного руху, протестанти тепер визнають, що вони приймають традицію так само, як і Писання, так само, як католики роблять це.

Досвід

Досвід також є джерелом теології. Те, що ми думаємо про Бога, людину і спасіння, визначається в певній мірі нашим загальним досвідом як індивідів і церков. Однак досвід не повинен тлумачитися занадто вузько. Наш нерелігійний, а також релігійний досвід впливають на нашу теологію.

Розум

Розум є джерелом теології. Людина може задовольнитися лише розумною вірою. Кожен теолог використовує розум, щоб чітко висловлювати свої релігійні ідеї.

Теологія передбачає критичний аналіз доктрини. Ніхто не віритиме в таку доктрину, навіть якщо багато з наших релігійних ідей не можна довести лише розумом. Наша віра повинна мати сенс.

Культура

Власна культура, соціальна, політична та економічна ситуація, також вносить свій внесок у теологію. Теологія завжди пишеться в культурному контексті; отже, теологію постійно потрібно переписувати.

Саме тому місцева теологія (азіатська теологія, африканська теологія або латиноамериканська теологія, наприклад) має відмінності від теологій, орієнтованих на Європу, з минулого.

Откровення

Откровення є найважливішим джерелом теології. Коли людина надихається або отримує нові откровення, відбувається переосмислення теології.

Див. також


Джерела

  • An Introduction to Theology - Young Oon Kim

© Originpedia