Створення світу

Процес створення Всесвіту

У першій главі Книги Буття записано, що створення Всесвіту почалося зі створення світла з хаосу, порожнечі та темряви над безоднею. Потім Бог відокремив воду, яка під твердю (небом), від води, яка над твердю, після чого відокремив суходіл від моря. І в самому кінці, після створення рослин, риб, птахів і ссавців, Він створив людину. У Біблії написано, що все це зайняло шість періодів, названих днями.

На основі цього можна зробити висновок, що створення світу відбувалося протягом певних шести проміжків часу, що названі днями.

Процес створення Всесвіту

Таким чином, ми бачимо, що біблійний опис створення Всесвіту майже співпадає з сучасними науковими дослідженнями процесу його утворення. Учені вважають, що спочатку Всесвіт перебував у газоподібному стані. Потім із хаосу й порожнечі безводного віку сформувалися небесні тіла. З випаданням дощів, почався водний вік, коли вода сконденсувалася в хмари і вкрила собою землю, після чого в результаті вулканічної діяльності з’явився суходіл та утворилися океани й континенти. Услід за цим з’явилися нижчі рослини і тварини, далі — риби, птахи, ссавці і, нарешті, людина.

Який розмір Всесвіту? Його довжина складає декілька мільярдів світлових років. За одну секунду світло пролітає триста тисяч кілометрів — відстань, в сім разів більшу за довжину земного екватора. Такий шлях світло проходить за одну секунду. Відстань, яку воно проходить за рік, в астрономії називають світловим роком. Отже, якщо ми візьмемо за одиницю виміру світловий рік, Всес- віт настільки великий, що світло не досягає його меж навіть за декілька мільярдів років.

Учені кажуть, що вік Землі нараховує кілька мільярдів років.

Те, що процес створення Всесвіту, описаний у Біблії тисячі років тому, майже збігається з результатами сучасних наукових досліджень, безсумнівно є ще одним доказом того, що Біблія — це справді одкровення від Бога.

Отже, ми розуміємо, що утворення Всесвіту було не миттєвим, а потребувало багато часу. Тому шість днів створення Всесвіту — це не буквальні шість днів від сходу до заходу сонця. Вони означають шість послідовних періодів часу в процесі створення Всесвіту.

Бог радів, створюючи світ. Біблія каже, що Бог бачив, наскільки гарним є все, що Він створив. Це означає, що Він відчував радість. Що таке радість? Ми відчуваємо радість, коли досягаємо своєї мети. Невід’ємною частиною всього творіння є усвідомлення мети, з якою Бог його створив. Саме тому Бог радів, коли дивився на Своє творіння.

Період розвитку творіння

Той факт, що для створення світу було необхідно шість днів, тобто шість періодів, каже про те, що будь-яке індивідуальне тіло, з яких складається Всесвіт, для досягнення досконалості потребує певного проміжку часу.

Опис створення Всесвіту, наведений у Книзі Буття, а саме закінчення кожного з днів, дає нам відомості про проміжок часу, необхідний для того, щоб будь-що у творінні досягло досконалості. Опис першого дня творення закінчується словами: «І був вечір, і був ранок: день один» (Бут. 1:5). Коли після вечора й ночі настає ранок наступного дня, починається вже другий день, однак у Біблії говориться «день один».

Причина полягає в тому, що для втілення ідеалу творення будь-що у Всесвіті спочатку має пройти період розвитку, представлений у вигляді ночі, і зранку досягти досконалості.

Мета створення світу

Бог створив Всесвіт не заради розваги. Це було не просто хобі. Створення світу не могло відбутися просто так, без будь-якої мети, без напрямку та ідейного змісту.

Коли Бог творив, Ним рухала найвеличніша мета та ідеологія всесвітнього масштабу, тому ми не можемо заперечити, що все існуюче — від мікроорганізмів до цілого Всесвіту — містить в собі ідею, пов’язану з Божим Шімджон.

В чому ж полягає мета створення світу, пов’язаного з цією ідеєю? Поза всяким сумнівом, Бог хотів створити світ, в якому б знайшла втілення ідеологія Його любові, де стосунки людей ґрунтувалися б на любові, де люди б раділи любові, жили в любові й помирали, оточені любов’ю.


Див. також


Джерела

  • Виклад Принципу
  • Чонсонґьон (Небесне Святе Письмо)

© Originpedia