Для чого Бог створив людину?

Все творіння має форму, але Бог — безтілесна Сутність. В Нього немає форми. Навіть якщо Бог прийме конкретну форму й проявить Себе в якомусь образі, то Він все одно не зможе володарювати над субстанційним творінням.

Навіть в духовному світі Бог невидимий. В Нього нема форми, тому, щоб стати Батьком для людей, які мають форму, і зайняти центральне положення, Йому теж потрібно її мати.

Чому Бог створив людей?

Бог нематеріальний, а любити дітей, які мають форму, можуть лише батьки, які теж її мають. Тому, щоб мати тіло, Бог створив перших людей, Адама та Єву.

  • Мета, з якою Він їх створив, по-перше, полягала в тому, щоб Адам став тілом Бога.
  • По-друге, отримавши тіло, Бог відчув би потрясіння, якого не можна було б досягти лише словами. Через цей стимулюючий вплив Бог відчув би радість.
  • По-третє, в Бога, як вертикального Батька, Який має центральну вісь, відсутня площина. Тому Він хоче мати цю площину Своєю складовою.

Бог, Який створив субстанційний світ, не може над ним володарювати, будучи нематеріальним. Тому Йому потрібне тіло. Божа мета творіння полягала в тому, щоб отримати матеріальне втілення, й, таким чином, стати субстанційним Батьком. Цим матеріальним втіленням стали Адам і Єва. Якби Адам і Єва досягли досконалості, то Бог міг би увійти в їхні душі, й, таким чином, була б втілена королівська влада, яка спиралася б на Бога. Разом з нею було б встановлено авторитет батьків, а за ним відбулося б встановлення права Адама, як первісного старшого сина.

Якщо б перші люди, Адам і Єва досягли досконалості й змогли об’єднатися, ставши втіленням любові, тоді Бог зміг би спуститися й перебувати в них, таким чином, ставши люблячим Батьком людства. Тоді, Адам та Єва, які стали Божим хьон-сан та фізичними батьками, даючи життя своїм фізичним дітям, втілили б ідеальний світ.

Що буде робити Бог, якщо Він буде в духовному світі на самоті?

Нема ніякої користі від невидимого Бога. Якщо Бог збирається стати Батьком людства, то Він повинен мати тіло й бути здатним відчувати. Зрозумійте, щоб мати тіло, схоже на людське, Бог неминуче повинен був створити людину як істоту, яка має дуальні властивості.

Бог створив людей, щоб розділити з ними любов

З якою метою Бог створив людей? Не для того, щоб просто подивитися, як живуть Його сини та доньки. Він створив нас, щоб розділити з нами, Своїми дітьми, любов. Людина була створена саме для любові. Імпульс, який породив любов, виник не після створення життя, а навпаки, життя було створене на підґрунті Божої любові.


Див. також


Джерела

  • Чонсонґьон (Небесне Святе Письмо)