Призначення

Упродовж довгого часу суперечливі уявлення теологів про «призначення» були причиною багатьох питань, які виникали у вірян. Для початку нам слід зрозуміти, що спричинило ці суперечності. У Біблії є багато віршів, які найчастіше тлумачаться таким чином: процвітання чи занепад, щастя чи страждання, спасіння чи засудження людини, так само як і підйом чи падіння націй — усе відбувається у світі саме так, як це призначено Богом.

Призначення Божої волі

Перед тим як говорити про призначення Божої волі, розгляньмо спочатку, у чому вона може виявлятися. Через гріхопадіння людини Бог не зміг досягти мети творення. Таким чином, воля Бога стосовно грішної людини, яку Він прагне втілити в життя в ході Свого провидіння, залишається незмінною — втілити мету творення.

Бог визначає Свою волю таким чином, щоб результатом її втілення стало не зло, а добро. Бог — суб’єкт добра. Відповідно, мета Його творення також є добром; схожим чином, мета провидіння відновлення і Божа воля стосовно її втілення також є добром. Із цього випливає, що Бог не міг визначити те, що перешкоджає досягненню мети творення або суперечить їй. Зокрема, Він не міг визначити гріхопадіння людини, суд над нею в результаті вчинених нею гріхів чи руйнування Всесвіту. Якщо б таке зло було неминучим результатом Божого призначення, то Бог не міг би бути суб’єктом добра.

Якою мірою Бог визначає Свою волю — кінцеве втілення мети творення?

Бог — Сутність унікальна, вічна, незмінна, абсолютна, тому і мета Його творення повинна бути такою ж. Відповідно, Його воля стосовно провидіння відновлення, спрямованого на втілення мети творення, також повинна бути унікальною, вічною, незмінною й абсолютною. З цього випливає, що призначення Божої волі також має бути абсолютним.

«…Так, Я сказав те й спроваджу, що Я задумав був теє зроблю! » (Іс. 46:11)

Зважаючи на те, що Бог визначив Свою волю абсолютно, коли обрана для якоїсь місії людина не справляється з нею, Бог усе одно продовжує втілювати Своє провидіння, аж до його повного завершення, навіть якщо для цього Він змушений обрати іншу людину, щоб перекласти цю місію на її плечі.

Призначення щодо виконання Божої волі

Згідно з Принципом творення, Божа мета творення може бути втіленою лише за умови, що людина виконає дану їй частку відповідальності. І хоча воля Бога, яка полягає в тому, щоб утілити в життя мету творення через провидіння відновлення, є абсолютною і на неї жодним чином не може вплинути людина, обов’язковою умовою втілення Божої волі є виконання людиною своєї частки відповідальності.

До якої міри Бог визначає виконання Своєї волі?

Незважаючи на те, що Божа воля, яка спрямована на втілення мети провидіння відновлення, абсолютна, виконання Божої волі є відносним. Бог визначив, що Його воля втілиться тільки у випадку, коли на додаток до виконання Ним Своєї 95-ти відсоткової частки відповідальності центральна особа виконає свою 5-ти відсоткову частку відповідальності. Ми ведемо мову про 5-ти відсоткову частку відповідальності людини, щоб показати, що її частка відповідальності надзвичайно мала в порівнянні з часткою відповідальності Бога. Проте слід розуміти, що для людей ці п’ять відсотків рівнозначні ста відсоткам їхніх зусиль.

Наведемо деякі приклади: Бог визначив, що Його воля буде втілена через Адама і Єву, лише коли вони утримаються від того, щоб з’їсти плід із дерева пізнання добра та зла, і виконають таким чином свою частку відповідальності. Коли в центрі провидіння відновлення опинився Ной, Бог визначив, що Його волю буде виконано лише за умови, що Ной впорається зі своєю часткою відповідальності, доклавши всіх зусиль, щоб побудувати ковчег.

Призначення щодо людини

Адам і Єва могли б стати прабатьками людства, які втілюють у собі добро, якби впоралися зі своєю часткою відповідальності, дотримуючись Божої заповіді не їсти плід із дерева пізнання добра і зла. Відповідно, Боже призначення стосовно того, що вони стануть прабатьками людства, які втілюють у собі добро, не могло бути абсолютним.

Отже, Бог не може визначити абсолютно, що людина стане такою, якою їй призначено бути.

Див. також


Джерела

  • Чонсонґьон (Небесне Святе Письмо)
  • Виклад Принципу

© Originpedia