Основа для Месії

Месія приходить як Істинний Батько людства, адже лише так він може усунути первородний гріх, давши відродження людям, народженим від грішних батьків.

Щоб відновитися до свого первозданного стану, грішні люди мають створити основу для Месії, потім прийняти Месію та позбутися первородного гріха.

Які умови відкуплення необхідно виконати, щоб створити основу для Месії?

Оскільки умова відкуплення виконується шляхом, який повертає у зворотній бік хід утрати первісних положення й стану, нам слід зрозуміти, як повинен був діяти Адам для досягнення мети творення і як сталося, що він зазнав невдачі.

Щоб досягти мети творення, Адаму необхідно було виконати дві умови.

По-перше, йому належало створити основу віри .

Умовою створення такої основи було дотримання Божої заповіді не їсти плід із дерева пізнання добра і зла. Виконавши цю умову, Адам пройшов би встановлений період розвитку, який є часом, відведеним для виконання його частки відповідальності. Цей період складається з певних чисел. Відповідно, період розвитку можна розглядати як період утілення цих чисел.

Другою умовою, яку мав виконати Адам, щоб утілити мету творення, було створення субстанційної основи.

Після того як Адам заклав би основу віри, зберігаючи протягом періоду розвитку віру й покору Божому Слову, йому слід було створити єдність із Богом і закласти таким чином субстанційну основу. Це означало б, що він став повним утіленням Слова (Іван. 1:14) і первозданної природи, досконалою особистістю, яка втілила Перше Боже Благословення. У такий спосіб безгрішний Адам наблизився б до втілення мети творення.


Див. також


Джерела

  • Виклад Принципу

© Originpedia