Есхатологія

Есхатологія — останні дні історії людства. До цього часу ми жили, не знаючи, з чого почалася історія людства і куди вона прямує. Тому ми так і не знаємо відповідей на запитання, пов’язані із завершенням історії людства.

Утім, багато християн буквально вірять у біблійні пророцтва, де написано, що в останні дні «небо, палючися, зникне, а розпалені стихії розтопляться» (2 Пет. 3:12); «сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають з неба» (Матв. 24:29) і що «Сам бо Господь із наказом, при голосі Архангола та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі, потім ми, що живемо й зостались,будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом» (1 Сол. 4:16—17).

Однак християнам дуже важливо зрозуміти, чи буквально все так і відбудеться, чи ці вірші, так само як інші важливі місця в Біблії, мають символічне значення.

Останні дні

Кінець світу або апокаліпсис — це не час страху та глобальних катастроф, як вірили багато християн аж до сьогоднішнього дня, а час радості, коли здійсниться заповітна мрія людства, його споконвічне бажання.

Біблійні вірші про знамення останніх днів

Багато християн, буквально тлумачачи писання, вірять, що в останні дні відбудуться настільки жахливі біди і корінні зміни у світі та суспільстві, що сучасна людина навіть не може собі цього уявити. Однак якби вони розуміли, що історія людства — це провіденційна історія відновлення первісного світу, задуманого під час створення, то тоді вони б усвідомили, що знамення останніх днів не будуть у буквальному значенні такими, якими їх описує Біблія.

Небо та земля зруйнуються (2 Пет. 3:12) і нове небо та нова земля будуть створені (Об’яв. 21:1; 2 Пет. 3:13; Іс. 66:22)

У Біблії сказано, що за часів Ноя Бог хотів зруйнувати землю, оскільки вона наповнилась насильством (Бут. 6:13), але насправді, коли настали останні дні, Він її не зруйнував. Земля, як це підтверджують наступні біблійні рядки, вічна: «Покоління відходить, і покоління приходить, а земля віковічно стоїть» (Еккл. 1:4); «І святиню Свою збудував Він, як місце високе, як землю, що навіки її вґрунтував» (Псал. 77:69)

Небо та земля будуть судимі вогнем (2 Пет. 3:12)

У Біблії говориться, що в останні дні «небо, палючися, зникне, а розпалені стихії розтопляться» (2 Пет. 3:12). Малахія, пророкуючи про часи Ісуса, сказав, що Господь прийде судити світ вогнем (Мал.4:1). Сам Ісус говорив про суд (Іван. 5:22; 9:39), і він також сказав: «Я прийшов огонь кинути на землю» (Лук. 12:49). Однак ніде немає згадок про те, що він судив кого-небудь вогнем. Тому ці слова не слід розуміти буквально. У Посланні Якова з вогнем порівнюється язик (Як. 3:6). Це порівняння допомагає зрозуміти, що під судом вогнем мається на увазі суд, що проводиться за допомогою язика, тобто суд вимовленими словами. Таким чином, суд вогнем — це суд Словом Бога.

Люди піднесуться на хмари, щоб зустріти Господа в повітрі (1 Сол. 4:17)

«Повітря», про яке тут говориться, не означає небо над нашими головами. У Біблії під словом «земля» зазвичай мається на увазі грішний світ, де володарює зло, а під словом «небо» (небеса) — безгрішний світ, у якому править добро. І справді, всюдисущий Бог перебуває у всьому і всіх, зокрема й на землі, однак у молитві говориться: «Отче наш, що єси на небесах» (Матв. 6:9); хоча Ісус народжений на землі, про нього кажуть, що він — це «Той, Хто з неба зійшов, Людський Син, що на небі» (Іван. 3:13). Таким чином, «зустріч Господа в повітрі» означає, що святі приймуть Господа у світі, де володарює добро. Цей світ виникне, коли Христос прийде знову і, знищивши верховну владу сатани, відновить Царство Небесне на землі.

Останні дні та наш час

Розглянувши різні події теперішньої епохи, ми можемо зробити висновок, що насправді останні дні вже настали. У цих подіях можна виявити ознаки відновлення Трьох Благословень, утілення яких і є метою Божого провидіння відновлення. Як сказав Ісус: «Від дерева ж фігового навчіться прикладу: коли віття його вже розпукується, і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо» (Матв. 24:32).

Ознаки відновлення Першого Благословення

Відновлення духовності людини

Сьогодні ми стаємо свідками появи багатьох людей, здатних спілкуватися з духовним світом, із чого можна зробити висновок, що наша епоха — останні дні. Ми входимо в епоху, у яку зможемо досягти особистісної досконалості та відновити Перше Благословення Бога.

«І буде останніми днями, говорить Господь: Я виллю від Духа Свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки, юнаки ж ваші бачити будуть видіння, а старим вашим сни будуть снитися»(Дії 2:17).

Відновлення свободи первозданної душі

Сьогодні, однак, властиве шімджон людини прагнення віднайти свободу первозданної душі досягло найвищої точки. Люди шукають свободу навіть ціною власного життя; вони дійсно входять в епоху, коли зможуть нарешті досягти особистісної досконалості та відновити дане їм Богом Перше Благословення. Тоді вони зможуть вільно прийти до Бога.

Відновлення первозданної цінності

В наш час, коли поширення демократичних ідей досягло своєї кульмінації, настає момент відновлення первозданної цінності людини. Про це свідчить відхід від рабства, згасання расизму, звільнення меншин та малих держав, що супроводжується вимогою поважати гідність іншої людини, статева рівноправність, пропаганда дотримання прав людини тощо.

Відновлюється первісна любов

Світ, у якому втілився ідеал Божого творення, схожий на досконалу людину. У такому світі кожна людина пов’язана вертикальними стосунками з Богом, і це створює основу для того, щоб люди могли природно вступати один з одним у гармонійні горизонтальні стосунки. Світ неминуче став би одним цілим, якби поєднався по вертикалі та горизонталі любов’ю Бога. Однак через гріхопадіння припинилися стосунки любові, які пов’язували Бога та людство вертикально, що відтак завадило тому, щоб стосунки між людьми на горизонтальному рівні стали стосунками любові. Тому історія людства і стала історією безперервних конфліктів та війн. Сьогодні, незважаючи на це, ідеї загальної любові набувають великого поширення, і люди дедалі більше прагнуть первісної любові.

Ознаки відновлення Другого Благословення

Сьогодні ми якраз підійшли до моменту, де перетинаються шляхи світу влади добра, що стоїть на стороні Бога, і світу, що перебуває під сатанинською владою зла, які протистоять один одному в останній боротьбі. Це ще один доказ того, що наша епоха є останніми днями.

Плин історії людства, у ході якої влада добра поступово відокремлювалася від влади зла, можна порівняти з потоком каламутної води. Коли вода біжить повільно, бруд осідає на дно, а чиста вода піднімається вгору. Урешті-решт вода та бруд повністю відокремлюються один від одного. Схоже відбувається і в історії людства: з плином часу влада зла опускається вниз, наближаючись до свого кінця, а влада добра поступово піднімається, досягаючи дедалі більшого розквіту. Після того як в останні дні шляхи сфер влади зла і добра перетнуться, через деякий час перша навіки зникне без сліду, а друга залишиться як сфера влади Бога та буде існувати вічно.

Ознаки відновлення Третього Благословення

Досягши досконалості, Адам і Єва повинні були втілити Третє Боже Благословення, встановивши володарювання над світом творіння. Володарювання людини над світом творіння має дві сторони: внутрішню і зовнішню.

Під внутрішнім володарюванням мається на увазі володарювання шімджон, сповненого любові. Людина, яка досягла досконалості, набуває єдності з Богом у шімджон і може відчувати те, що відчуває Шімджон Бога. Тому вона може любити світ творіння тією ж любов’ю, що і Бог, і з таким же захопленням, як і Він, може споглядати його красу. Таке володарювання над світом творіння і є володарюванням шімджон.

Зовнішнє володарювання означає освоєння світу природи в процесі розвитку науки й техніки. Якби людина, ставши досконалою, досягла внутрішнього володарювання над світом творіння зі шімджон любові, схожим на Шімджон Бога, то її чутливість до духовного аспекту світу творіння досягла б максимального рівня. Це сприяло б швидкому розвитку наукового знання, який дає людині зовнішнє володарювання над усіма елементами творіння.

У результаті цього вже в наш час наука досягла дуже високого рівня розвитку. І оскільки наукові досягнення супроводжуються економічним розвитком, сучасна людина змогла створити виключно сприятливі умови життя.


Див. також


Джерела

  • Виклад Принципу
  • Чонсонґьон (Небесне Святе Письмо)
  • Біблія в пер. Івана Огієнка