Три послідовні стадії періоду розвитку

Всесвіт є проявом первісних сонсан і хьонсан Бога, які субстанційно втілилися відповідно до числових законів. Із цього випливає висновок про існування числового аспекту в природі Бога. Бог — абсолютна істота, яка одночасно гармонійно поєднує дуальні властивості, тому Він є втіленням числа «три».

Відповідно, будь-що у творінні, відображаючи Бога, у своєму існуванні, русі й розвитку проходить через три стадії.

Щоб досягти досконалості, усе у творінні має пройти три послідовні стадії періоду розвитку: формування росту, і завершення.

Число «три» у світі природи

Розгляньмо приклади прояву числа «три» у світі природи. Світ природи складається з мінералів, рослин і тварин. Існує три стани речовини: твердий, рідкий і газоподібний. У рослин можна виділити три частини: корінь, стовбур (стебло) і листя, а у тварин — голову, тулуб і кінцівки.

Число «три» в людському житті

Людина проходить через три стадії: стадію формування, стадію росту та стадію завершення. Ми живемо у водному світі в материнській утробі, згодом у цьому світі на землі, та зрештою йдемо в духовний світ.

Людина не змогла втілити мету творення, оскільки вчинила гріхопадіння, так і не пройшовши трьох стадій періоду розвитку. Відтоді для досягнення мети творення люди повинні пройти через три стадії.

Число «три» в Біблії

У провидінні відновлення Бог прагнув відновити число «три», тому в Біблії описується багато випадків, коли в основі Божого провидіння було число «три»: Трійця (Батько, Син і Святий Дух), три рівні раю, три архангели (Люцифер, Гавриїл та Михаїл), три палуби Ноєвого ковчега, три рази Ной випускає голуба з ковчега під час потопу, три типи жертвоприношень Авраама, три дні перед принесенням Ісака в жертву. У часи Мойсея були: три дні покарання темрявою, триденний період відокремлення від сатани перед виходом із Єгипту, три сорокарічних періоди для відновлення Ханаану, триденний період відокремлення від сатани перед переходом через Йордан на чолі з Ісусом Навином.

У житті Ісуса були: тридцять років приватного життя, протягом яких він готувався до трьох років свого громадського служіння; три волхви зі сходу, які принесли три дари; три найближчих учні; три спокуси; три молитви в Гетсиманському саду трикратне зречення Петра; три години темряви в момент розп’яття; воскресіння Ісуса через три дні тощо.

Коли відбулося гріхопадіння прабатьків людства?

Вони згрішили під час періоду розвитку, коли ще не досягли досконалості. На якій стадії періоду розвитку згрішила людина? На завершальному етапі стадії росту.

У Книзі Буття написано, що Бог попереджав Адама і Єву, що коли вони з’їдять плід із дерева пізнання добра та зла, то неодмінно помруть (Бут. 2:17). Вони могли або не послухати попередження Бога і померти, або дослухатися до нього і продовжувати жити. Цей факт свідчить про те, що на той час вони ще не досягли досконалості. Світу творіння було призначено досягти досконалості після завершення певного періоду, описаного в Біблії як шість днів. І людина, як частина світу творіння, не є винятком із цього правила.


Див. також


Джерела

  • Виклад Принципу
  • Чонсонґьон (Небесне Святе Письмо)

© Originpedia