Три Благословення

Благословення — це коли ми стаємо єдиними з Богом. Ставши єдиними з Богом, ми отримаємо все. Бог є суб’єктом усього існуючого, отже ми зможемо отримати все.

Створивши Адама і Єву, Бог дав їм Три Благословення плодитися, розмножуватися і володарювати над світом творіння

«І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: „Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі!» (Бут. 1:28)

Яким чином можна втілити Три Божих Благословення? Їхнє втілення можливе тільки шляхом завершення чотирьохпозиційної основи — фундаментальної основи творення.

Перше Благословення

Перше Благословення, дане людині Богом, полягає у вдосконаленні особистості. Душа і тіло людини є окремими об’єктами дуальних властивостей Бога. Щоб стати досконалою особистістю, душа та тіло людини повинні, розпочавши дію віддавання та приймання, стати одним цілим і, таким чином, створити індивідуальне чотирьохпозиційу основу з Богом у центрі.

Така людина стає храмом Бога «Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває?» (1 Кор. 3:16), досягає повної єдності з Ним « Того дня пізнаєте ви, що в Своїм Я Отці, а ви в Мені, і Я в вас.» (Іван. 14:20) і набуває Божественної природи.

Вона відчуває Шімджон Бога, як свій власний, тому розуміє Його волю і живе в повній відповідності до неї. Коли людина досягає особистісної досконалості, вона стає субстанційним об’єктом своєї душі. І оскільки всі прагнення душі зосереджені на Богові, людина стає Його субстанційним об’єктом. Як душа людини, так і Бог радіють, коли відчувають свої сонсан і хьонсан через стимулюючий вплив із боку свого субстанційного об’єкта. Відповідно, виконавши Перше Благословення, людина стає об’єктом, який утілює в собі добро і приносить радість Богу. Вона відчуває всі Божі почуття та емоції, немов свої власні, тому нездатна зробити нічого грішного, що б могло засмутити Бога. Отже, така людина ніколи не скоїла б гріхопадіння.

Друге Боже Благословення

Друге Боже Благословення полягає в тому, що Адам та Єва як окремі субстанційні об’єкти Бога, які відображають Його дуальні властивості, досягши особистісної досконалості, стають одним цілим як подружжя та, народивши і виховавши дітей, створюють сімейне чотирьохпозиційну основу з Богом у центрі. Сім’я та суспільство, які створили чотирьохпозиційну основу у відповідності до Божого ідеалу, схожі на досконалу людину. Такі сім’я й суспільство стають як субстанційними об’єктами людини, яка живе в єдності з Богом, так і субстанційними об’єктами Бога. При цьому щасливі і Бог, і людина, бо вони відчувають власні сонсан та хьонсан, утілені в такій сім’ї і суспільстві. Отже, коли людина втілює Друге Благословення, її сім’я та суспільство також стають об’єктами добра, які приносять радість Богу.

Третє Боже Благословення

Третє Боже Благословення означає досягнення людиною досконалого володарювання над світом творіння. Людина була створена як субстанційний об’єкт Бога на рівні образу, а Всесвіт — як субстанційний об’єкт Бога на рівні символу. Для того, щоб утілити Третє Благословення, людина має створити савікіде володарювання в центрі з Богом, злившись у повній єдності зі світом творіння через віддавання та приймання любові і краси.

Бог відчуває радість, отримуючи стимул від того, що бачить прояв Своїх первісних сонсан і хьонсан у світі творіння.

Це стає можливим, коли досягається гармонійна єдність між людиною та світом творіння, і вони стають третім Божим об’єктом. Отже, коли люди втілюють Третє Боже Благословення, весь світ стає об’єктом добра, який приносить радість Богу

Три Благословення — Божа мета творення — повинні були втілитися, коли Адам і Єва, досягши досконалості особистості, стали б чоловіком і дружиною. Однак через гріхопадіння Три Благословення не здійснилися. Для того щоб відновити їх, ми повинні йти зворотним шляхом.


Див. також


Джерела

  • Виклад Принципу
  • Чонсонґьон (Небесне Святе Письмо)
  • Біблія в пер. Івана Огієнка

© Originpedia