Дія віддавання та приймання

Суб’єктний і об’єктний аспекти всього, що є у творінні, під впливом всесвітня первісна енергія створюють умова для взаємодії. Якщо вони добре віддають та добре приймають, їхня взаємодія породжує всі сили, необхідні елементу творіння для існування, примноження та дії.

Процес, у результаті якого виробляються всі необхідні сили, називається дія віддавання та приймання. Таким чином, між всесвітньою первісною енергією та силами, породженими дія віддавання та приймання, існують взаємодоповнюючі стосунки причини і наслідку, внутрішнього і зовнішнього, суб’єкта і об’єкта.

Бог має вічно існуючі дуальні властивості, які завдяки всесвітньої первісної енергії створюють між собою умову для взаємодії і починають вічний дію віддавання та приймання. Під впливом сил, породжених дією віддавання та приймання, дуальні властивості Бога створюють вічну основу для взаємодії. Завдяки цій незмінній основі буття Бог існує вічно та породжує всі сили, необхідні для створення світу.

Приклади Дії віддавання та приймання

Атом та молекула

Наприклад, атом починає існувати завдяки електромагнітним силам, які є проявом дії віддавання та приймання між протоном та електроном. Молекула виникає в результаті дії віддавання та приймання між позитивно і негативно зарядженими іонами, які дають початок хімічній реакції. У процесі дії віддавання та приймання між позитивними та негативними зарядами виникають сили електричної взаємодії.

Рослини

У рослин, завдяки дії віддавання та приймання між ксилемою і флоемою, стають можливими існування та ріст, а дія віддавання та приймання між тичинкою і маточкою — це спосіб, у який переважно відтворюються рослинні організми.

Тварини

Тварини існують і розмножуються за допомогою дії віддавання та приймання між самцем і самицею. Співіснування тваринного і рослинного світів також відбувається завдяки дії віддавання та приймання: обмін киснем та вуглекислим газом, взаємодія бджіл та квітів і т. д.

Небесні тіла

Вивчаючи небесні тіла, можна побачити, що на основі дії віддавання та приймання між Сонцем і планетами існує Сонячна система, а їхній рух формує Всесвіт. Дія віддавання та приймання між Землею і Місяцем робить можливими їхні обертання, як по певних орбітах, так і навколо своїх осей.

Людина

Тіло людини існує завдяки дії віддавання та приймання між артеріями та венами, вдихом та видихом, симпатичною та парасимпатичною нервовими системами тощо. Дія віддавання та приймання між душею і тілом людини дає їй змогу жити й діяти заради здійснення певних цілей. Чоловік і дружина в сім’ї, люди в суспільстві, влада і громадяни в державі та країни у світі співіснують, уступаючи в дію віддавання та приймання.

Любов

Коли, на основі первісної Божої любові, душа та тіло людини досягають досконалої єдності і підтримують вічну дію віддавання-та-прийняття, завдяки якій вона росте і стає зрілою, ми кажемо про досконалість особистості.

Сім'я

Сім'я, орієнтована на Бога, є тим місцем, де може існувати гармонійний зв'язок між чоловіком та дружиною. В такому відношенні виникає обмін відданням та отриманням любові. З гармонії між чоловіком та дружиною випливає єдність, а нова творча енергія приходить від Бога.

Як результат, сім'я наповнюється щастям та благословеннями у вигляді дітей. Щасливе подружжя здатне створити чудове середовище, де їхні діти можуть виростати та розвиватися.

Гріхопадіння

Унаслідок гріхопадіння стосунки віддавання та приймання між людиною і Богом були розірвані. Замість того, щоб стати одним цілим із Богом, прабатьки людства вступили в стосунки віддавання та приймання з сатаною і об’єдналися з ним.

Тільки Ісус був Божим сином, який, установивши досконалі стосунки віддавання та приймання з Богом, став із Ним одним цілим. Коли грішна людина об’єднується з Ісусом через досконалі стосунки віддавання та приймання, вона може відновити свою первозданну природу, вступити в дію віддавання та приймання із Богом і стати з Ним одним цілим. Тому ми називаємо Ісуса «посередником» між Богом і грішною людиною; він — шлях, істина і життя.


Див. також


Джерела

  • Чонсонґьон (Небесне Святе Письмо)
  • Виклад Принципу

© Originpedia