Первозданна цінність

Як визначити первозданну цінність творіння?

За загальноприйнятою точкою зору, цінність, яку має певний об’єкт, визначається взаємодією між метою його існування та бажанням, яке людина (суб’єкт) проявляє стосовно нього.

Первозданна ж цінність будьякого індивідуального тіла не міститься в ньому як абсолютний атрибут і визначається взаємодоповнюючими стосунками між метою існування цього тіла (об’єкта), закладеною в ньому згідно з Божим ідеалом творення, і первісно притаманним людині (суб’єкту) прагненням відкрити первозданну цінність цього індивідуального тіла.

Як тоді знайти еталон первозданної цінності?

Первозданна цінність визначається, коли об’єкт і людина, як суб’єкт, створюють чотирьохпозиційну основу з Богом у центрі, яке відповідає Його ідеалу творення. Оскільки абсолютний Бог є центром цього чотирьохпозиційної основи, саме Він буде еталоном первозданної цінності. А оскільки Бог абсолютний, первозданна цінність об’єкта, яка визначається через їхню взаємодію, теж буде абсолютною.

Отже, для того, щоб проявити свою первозданну цінність, будь-який елемент творіння має досягнути стану гармонійної єдності з людиною, яка стоїть у положенні суб’єкта, стати разом із нею третім об’єктом Бога і створити чотирьохпозиційну основу. У цьому випадку первозданна цінність творіння, що визначається взаємовідносинами з Богом, Який є еталоном абсолютної цінності, теж стає абсолютною. Дотепер цінність об’єктів була не абсолютною, а відносною. Так було, тому що в основі віддавання та приймання між цими об’єктами та грішною людиною лежав не Божий ідеал творення, а сатанинські цілі та бажання.


Див. також


Джерела

  • Виклад Принципу

© Originpedia