Даосизм

Дао (道) — дослівно означає дорогу, Шлях. У історії китайської філософії існували три основні концепції Дао: Конфуцій та Мен-цзи визначали Дао як норму для етики, моральний стандарт, за яким людина судить про свою поведінку; Лао-цзи та його учні розглядали Дао як джерело або основний принцип усього у Всесвіті, тому вважали його Абсолютом; пізніші конфуціанські вчені династії Сун (宋朝) поєднали ці дві теорії, акцентуючи на більш теоретичних аспектах, і ототожнили Дао з основним метафізичним концептом Лі (礼 розум або принцип).

Даосизм

У вивченні «Дао де цзин» необхідно уникати плутанини цих трьох різних значень терміна.

Кожне творіння має свій індивідуальний принцип, але Дао об'єднує принципи все творіння у єдиний принцип. Дао представляє всеосяжний принцип, за допомогою якого усе творіння було створене.

Як писав Лао-цзи, “Дао є безформним, але повним, існує до неба та землі, беззвучним, незмінним, всепроникним і невичерпним, матір'ю всього під небом. Ми не знаємо його імені, але називаємо його Дао.

Первинна природа

Лао-цзи вважав, що в давні часи мудреців було багато, і люди жили в раю.

Люди мали первинну природу, яка була чистою, повністю вільною від ворожості та агресії. Це він порівняв з шматком дерева, який демонструє свою природну, незіпсовану красу.

Повернення до первісної природи, спрощення та природність є основним принципом даосизму.

Формула Лао-цзи для відновлення первісної природи, а відтак і створення Шляху (Дао) до ідеального царства на землі, зводиться до скорочення бажань, що нав'язані нам занепадом суспільства, таких як прагнення до грошей, влади та статусу.

Протягом китайської історії Даосизм часто був філософією невдоволеної меншості з верхнього прошарку суспільства та пригноблених селян, протестом, створюючи таємні спільноти, які планували повстання проти правителів.

Ідеальна система уряду, як бачить її Лао-цзи, - це система невтручання.

Втручаючись у справи народу якнайменше, “вони будуть трансформуватися спонтанно, і світ буде в мирі сам по собі”.

Даосизм і конфуціанство

Даосизм, подібно до конфуціанства, прагнув до золотого віку, в якому панували б гармонія та спокій, ідеальний стан, де кожен був би щасливий.

Основна відмінність полягає в підході до ролі людини у формуванні цього ідеалу: конфуціанство акцентувало на активній ролі людини у створенні досконалого соціального порядку, тоді як даосизм пропонував меншу роль людини, наголошуючи на гармонії з природою.

Згідно з Лао-цзи, ідеальна держава досягається шляхом повернення до непорушеного природного стану, в той час як конфуціанство прагне побудувати ідеальне суспільство, вдосконалюючи людське суспільство через неперервний розвиток цивілізації.

Таким чином, Лао-цзи виступав за реформування світу шляхом повернення до основних принципів природи, до Дао, у противагу конфуціанському підходу до моральної освіти та соціального удосконалення.

Даосизм ніколи не існував у вакуумі. Від зустрічі Лао-цзи та Конфуція й далі, він мав критиків та конкурентів. Протягом більшої частини раннього періоду даоси зіткнулися з опозицією конфуціанських вчених та державних чиновників. До часу появи неодаосизму, рівно така ж активна діяльність буддійських монахів послабила вплив даосизму на китайців.

Скоро даосизм майже виключно покладався на ворожбитів, алхіміків, та інших майстрів оккультизму для залучення послідовників. Оскільки конфуціанські вчені вважали за краще концентруватися на соціальній етиці та практичному державотворенніі, спілкування з духовним світом залишалася на даоських медіумах або буддійських священиках.

Деякі з найкращих імператорів - і найгірших - стали шанувальниками оккультизму. Після 1016 р. н.е. даоси шукали “небесних майстрів” на горі Дракона та Тигра за порадами, амулетами та пророцтвами. Філософський даосизм став народним даосизмом.


Див. також


Джерела

  • Світові релігії Young Oon Kim

© Originpedia