Велика французька революція

На задоволення закликів городян до демократії, які пролунали під впливом Просвітництва, у 1789 році розгорілася Велика французька революція. Городяни прагнули позбавити влади правлячий клас, знищити залишки феодалізму і встановити свободу та рівність для простих людей третього стану.

З проголошенням «Декларації прав людини і громадянина» Велика французька революція встановила демократію, яка зруйнувала абсолютну монархію. Однак при цьому вона прагнула утвердити світогляд типу Каїна, спираючись на матеріалістичні ідеї Просвітництва. Тому ми класифікуємо її як демократію типу Каїна.

Провідними мислителями Великої французької революції були діячі Просвітництва Дені Дідро (1713—1784) і Жан Лерон д’Аламбер (1717—1783), які дотримувалися атеїстичних і матеріалістичних поглядів. Незважаючи на проголошення ідеалів свободи особистості і рівності, суть французької демократії в роки революції та після неї визначали тенденції до тоталітаризму.

Французька демократія була демократією типу Каїна, заснованою захисниками ідеології атеїзму й матеріалізму, які виросли на основі світогляду типу Каїна та боролися за повалення абсолютизму.


Див. також


Джерела

  • Виклад Принципу