Демократія

Епоха монархії поступилася місцем епосі демократії. За демократії суверенні права належать народу. Демократична влада обирається людьми та існує в їхніх інтересах. Метою демократії є руйнування монархічної монополії і встановлення нової політичної системи, спроможної втілити мету провидіння відновлення.

Демократичні рухи, які повстали проти абсолютної монархії в XVII і XVIII століттях, дали початок демократичним революціям в Англії, Америці і Франції. Вони зруйнували монархічне суспільство і заклали основи сучасного демократичного суспільства.

Демократія — це глобальна ідеологія, але ідеологія батьків вища за неї.

Демократія — це всього лише інструмент, необхідний для того, щоб полегшити перехід влади в майбутньому, коли прийде Господь. Це ідеологія перехідного періоду. З приходом Господа на землю всі люди світу повинні будуть піти за ним. Всі народи повинні постати перед ним як одне ціле.

Коли це станеться, державним структурам всього світу буде дуже просто об’єднатися в одну країну. Однак, за допомогою демократії світ не можливо об’єднати.

Демократія є ґрунтом, на якому може розвинутися тенденція недовіри. Чому? При демократії кожна людина робить все, що завгодно заради власної вигоди. Заради неї люди застосовують інтриги, наклепи, мобілізують фінансові сили та людські ресурси.

Занепад монархії

Однак коли папи не виконали своєї відповідальності, християнська монархія, якою вони правили, повинна була зникнути.У її руйнації й полягала місія християнської демократії, так само як місією політичної демократії було руйнування абсолютної влади політичної монархії. Відповідно, релігійна реформація відкрила перед людьми шлях вільного пошуку Бога, основою якого була Біблія, без посередництва папи та духовенства.

Отже, настала епоха християнської демократії, коли релігійне життя людей більше не повинне було підпорядковуватися чиємусь авторитету, а могло йти незалежним шляхом віри. Тож християнська демократія створила соціальне середовище, яке давало змогу людям вільно шукати шлях до Христа в його Друге пришестя, незалежно від того, яким чином воно здійсниться.

Призначенням соціалістичних ідей, які виникли в ході розвитку економічної історії, було повалення імперіалізму та встановлення демократичної форми економіки. Першу світову війну можна розглядати, як боротьбу імперіалістичних націй за здобуття колоній. Проте після закінчення Другої світової війни дух демократизму досяг нечуваних висот і почав підривати колоніальну політику, змушуючи великі держави відмовлятися від своїх колоній та звільняти їхні народи. Тому з падінням імперіалізму капіталізм розпочав еволюціонувати в соціалістичну економіку.

Це ідеологія братів. Коли в сім’ї є багато братів, завжди постає питання, хто серед них отримає більше любові від своїх батьків. Коли хтось із дітей стає на сторону батька, а хтось займає сторону матері, згодом утворюється група матері та група батька. В одній групі — сини та доньки схожі на батька, а в іншій — ті, хто схожі на матір. Така форма утворюється на основі любові.

Історичний прогрес у релігійній сфері досяг рівня християнської демократії після того, як християнська монархія була повалена.

Шляхом реформації демократичні сили в християнстві зруйнували духовне королівство, у якому папи користувалися необмеженою владою. Первісним прагненням Бога було об’єднання християнського королівства та монархічного християнства пап із метою створення царства, здатного прийняти Месію. Однак коли папи не виконали своєї відповідальності, християнська монархія, якою вони правили, повинна була зникнути.

Основні типи демократії

Оскільки середньовічне феодальне суспільство розвивалося в напрямі, протилежному до еллінізму і до гебраїзму, обидві ці ідеології сприяли його руйнації. Вони породили два світогляди, типу Каїна і типу Авеля, які стали основою двох типів суспільства.

Так обидва світогляди сприяли руйнації суспільних підвалин абсолютної монархії і врешті-решт поклали початок демократії типу Каїна і демократії типу Авеля, які стали основою для розвитку комуністичного і демократичного світів.

Демократія типу Каїна

Демократія типу Каїна сформувалася в надрах Великої французької революції. У цей час у Франції ширилися ідеї Просвітництва, яке було породжене світоглядом типу Каїна та переросло в атеїзм і матеріалізм. Ідеї Просвітництва розбудили в середовищі французьких городян усвідомлення суперечливості абсолютизму і прагнення зруйнувати залишки старої феодальної системи, яка ще нагадувала про себе в суспільстві.

Прихильники світогляду типу Каїна втілили ідеї Просвітництва та поклали початок Великій французькій революції, сформувавши тим самим демократію типу Каїна. Цей світогляд повністю закрив шлях прагненню внутрішнього аспекту первісної природи людини — прагненню повернутися на сторону Бога.

У результаті розвитку цього погляду на життя, у фокусі якого була тільки його зовнішня сторона, виник марксизм у Німеччині і ленінізм у Росії. Зрештою на їхній основі сформувався комуністичний світ.

Демократія типу Авеля

Англійська та американська демократії навіть за своїм походженням відрізняються від демократії, яку породила Велика французька революція. Французька демократія була демократією типу Каїна, заснованою захисниками ідеології атеїзму й матеріалізму, які виросли на основі світогляду типу Каїна та боролися за повалення абсолютизму.

Демократії в Англії та Америці були закладені щирими християнами, які виросли на ґрунті світогляду типу Авеля та здобули перемогу в боротьбі проти абсолютизму за свободу віри. Звідси випливає, що демократії в цих країнах належали до типу Авеля.

Багато пуритан та інших інакомислячих християн, які зазнавали репресій за абсолютної монархії в Англії, емігрувало на новий континент, в Америку, щоб знову здобути релігійну свободу. У 1776 році вони заснували там незалежну державу і встановили американську демократію.

Отже, демократії в Англії й Америці встановилися внаслідок революцій, спрямованих на реформування абсолютизму. Вони виникли на основі світогляду типу Авеля і були зумовлені прагненням людини до релігійної свободи.

Тому ми називаємо їх демократіями типу Авеля. Пізніше вони лягли в основу сучасного демократичного світу


Див. також


Джерела

  • Виклад Принципу
  • Чонсонґьон (Небесне Святе Письмо)

© Originpedia