Теорія Дарвіна

Англійський природничий історик Чарльз Дарвін (1809-1882), який в юності навчався в духовній семінарії Кембриджського університету, захопився природознавством і, закінчивши навчання, приєднався до екіпажу оглядового корабля британського флоту H.M.S. Бігл.

Дарвін проводив інтенсивні спостереження за геологічними особливостями, рослинами і тваринами і переконався, що живі істоти еволюціонують.

Його спостереження на Галапагоських островах особливо цінні, оскільки вони надали йому чіткі докази для підтримки його поглядів на еволюцію.

Дарвін, який стикався з проблемою “видів, що зазнають змін”, встановив відмінність між природним відбором, який відбувається природним шляхом, і штучним відбором, який здійснюють люди.

Він досліджував, як селекціонери виконують свою роботу, і зробив висновок, що ключовим фактором є саме селекція. Селекціонери штучно відбирали види протягом кількох поколінь, зберігаючи ті, які вони вважали відповідними, і відкидаючи ті, які не відповідали їхнім цілям. Дарвін акцентував увагу на цьому “штучному відборі”.

Положення теорії Дарвіна

 1. Серед живих істот існують індивідуальні варіації; навіть серед братів і сестер, народжених від одних і тих же батьків, існують певні відмінності.
 2. Особи передають свої варіації своїм нащадкам.
 3. Кількість живих істот зростає в геометричній прогресії; обмежені ресурси їжі та житла; тому між особинами одного виду відбувається боротьба за існування.
 4. У результаті боротьби за існування в природі діє “природний відбір”, який дозволяє виживати лише тим особинам, які належним чином пристосовані до навколишнього середовища. Це феномен відомий як “виживання найбільш придатних”.

Праця «Про походження видів»

Дарвін опублікував результати своїх досліджень у праці “Про походження видів”, яка вийшла у світ у 1859 році.

Його основна позиція полягала у тому, що не якась “вроджена здатність” живих істот дозволяє їм розвиватися, як стверджував Ламарк; навпаки, саме природне середовище стимулює їх еволюційний розвиток. У результаті не залишалося місця для будь-якої участі Бога в еволюції живих істот.

Ідея Дарвіна полягала в тому, що, оскільки природний відбір діє поступово через повільне накопичення корисних варіацій, ніколи не відбувається величезного стрибка в еволюційному процесі живих істот; навпаки, живі істоти еволюціонують повільно й поступово.

Ця ідея відповідає старій приказці “natura non facit saltum” (“Природа не робить стрибків”).

Як додаток до своєї теорії природного відбору Дарвін також включив “статевий відбір”, за допомогою якого відбираються та зберігаються ті характеристики, які привабливі для протилежної статі. Гриви у левів, роги в оленів, гарне пір'я у птахів наводилися як приклади дії статевого відбору.

З іншого боку, Дарвін прийняв точку зору Ламарка про те, що живі істоти пристосовуються до змін у навколишньому середовищі і при цьому змінюються самі. Вважаючи, що корисні варіації особин, які вижили завдяки природному відбору, були спадковими, Дарвін також визнав те, що Ламарк назвав “успадкуванням набутих характеристик”.

Неодарвінізм

Пізніше німецький біолог Август Вайсман (1834-1914) опублікував результати експерименту, в якому він послідовно обрізав хвости мишам протягом 22 поколінь. Він зауважив, що нащадки цих мишей зовсім не народжувалися із скороченими хвостами.

Виходячи з цього, він повністю відкинув “успадкування набутих характеристик” Ламарка і, натомість, підтримував еволюцію, засновану виключно на природному відборі. Його позиція отримала назву “неодарвінізм”.

Як тільки Дарвін опублікував “Походження видів”, він став об'єктом гострих атак з боку християнського світу. Проте дарвінізм поступово переміг як наукова теорія, ставши прийнятою широкою громадськістю.

З часом здавалося, що дарвінізм зайняв неприступну позицію, особливо з розвитком синтетичної теорії в 1940-х роках.

Теорія еволюції Дарвіна, яка базувалася на матеріалізмі, справила руйнівний вплив на християнство та традиційну західну думку, хоча ця теорія не була такою руйнівною, як марксизм.

Теорія еволюції Дарвіна була не просто поглядом на природу; більше того, вона направляла людей у напрямок заперечення Бога.

Можна сказати, що теорія еволюції підготувала сприятливий грунт для зростання марксизму, і до цього дня марксизм і теорія еволюції працюють рука об руку, щоб ще більше відчужувати людей від Бога.

Тому те, як людина має справу з теорією еволюції, може сильно вплинути на її погляд на життя.

Проблеми дарвінізму

Мутація

Мутація, яку вважають причиною еволюції, не призводить до появи нової форми або нової функції відразу; це лише миттєва, випадкова та безнаправлена зміна. Проте для того, щоб жива істота могла еволюціонувати, “спрямована мутація”, а не випадкова, неспрямована мутація, повинна накопичуватися протягом досить короткого періоду часу, враховуючи природу еволюційної історії.

Абсолютно неможливо уявити, щоб форми і функції живих істот зазнавали змін через “повільний, легкий процес, у якому мутація починається з певної особини в межах виду, спадково передається наступному поколінню через статеве розмноження і поступово поширюється в межах виду через диференціальне відтворення”, як стверджують еволюціоністи.

Чи може природний відбір створити новий вид?

Теорія природного відбору пояснює, що з широкого діапазону варіацій живих істот будуть відібрані ті, які є вигідними, тобто краще пристосовані до існування, в той час як менш вигідні зникають.

Тепер стало ясно, що зміна, пов'язана з еволюцією, повинна бути “мутацією”. Проте мутація є випадковою, безцільною та здебільшого шкідливою та руйнівною.

Можливо, найбільш неприємною проблемою в теорії еволюції сьогодні є те, як випадковий процес випадкових мутацій і природного відбору міг спричинити деякі дивовижно складні адаптації в природі.

Розглянемо, наприклад, будову людського ока — найскладнішої системи, що складається з великої кількості тонко налаштованих і скоординованих частин. Чи могла така система виникнути просто шляхом поступового накопичення сотень чи тисяч щасливих, незалежних мутацій?

Теорія природного відбору Дарвіна має деяке спільне з матеріалізмом Маркса в його твердженні про те, що живі істоти породжені природним середовищем, яке є матеріальним.

Таємниця генетичного коду

Це функція генів (ДНК), яка змушує яйця жаби рости в жаб, а яйця курки — в курей. Функція гена контролюється інформацією, закладеною в генах, а саме генетичним кодом. І стало зрозуміло, що генетичний код — це не що інше, як шаблон розташування основ ДНК.

Але ніхто не знає, що дало початок генетичному коду, який має такий дивовижний зміст.

Французький молекулярний біолог Жак Моно сказав: «Але головною проблемою є походження генетичного коду та механізм його трансляції. Дійсно, замість проблеми її слід назвати загадкою» Ф. Гітчінг також сказав: «Біологи, здається, справедливим висновок, одностайно не знають про походження генетичного коду» .

Крім того, він також заявив, що вони «перебувають у сумнівах щодо того, як він [генетичний код] був розроблений».

Однак еволюціоністи стверджують, що ДНК, яка володіє генетичним кодом, утворилася спонтанно (випадково) і була вдосконалена.

Поступовість еволюції ставиться під питання: нові види виникають раптово.

Теорія еволюції Дарвіна базується на градуалізмі, згідно з яким накопичення найменших варіацій призводить до утворення нового виду. Це означає, що живі істоти розвиваються плавно і повільно.

Поступовість еволюції ставиться під сумнів

У 1972 році американський палеонтолог Найлс Елдредж і С. Дж. Мог оприлюднили “теорію переривчастої рівноваги (Тео́рія ква́нтової еволю́ції)”.

Ця теорія стверджує, що вид зазвичай проходить тривалий період рівноваги, протягом якого вид залишається незмінним; а потім він зазнає раптових змін таким чином, що порушує рівновагу.

Вони дійшли такого висновку, оскільки виявили, що історія скам'янілих живих істот абсолютно несумісна з градуалізмом.

Дві особливості скам'янілих живих істот, які фактично заперечують поступовість:

 • Більшість видів не змінюють напрямок протягом свого перебування на землі. Вони з'являються в літописі скам'янілостей і виглядають приблизно так само, як і коли зникають; морфологічні зміни зазвичай обмежені і безнаправлені.
 • Раптова поява: у будь-якій місцевості вид не виникає поступово шляхом постійної трансформації його предків; він з'являється відразу і “повністю сформований”.

Чому досі Дарвінізм живе?

Причина, чому дарвінізм має прихильників, полягає в тому, що люди не можуть прийняти теорію творіння замість дарвінізму.

Наприклад, сер Артур Кейт сказав: «Еволюція є недоведеною та недоказовою. Ми віримо в це, тому що єдиною альтернативою є теорія створення, а це немислимо».

Професор доктор медичних наук Уотсон з Лондонського університету також сказав: «Зоологи визнають саму еволюцію не тому, що вона спостерігалася або може бути підтверджена логічно послідовними доказами, а тому, що єдина альтернатива, особливе творіння, явно є неймовірною».

Відповідно до фундаменталістської християнської доктрини, створення відбулося протягом шести днів, шість тисяч років тому; і це сталося миттєво. Адам і Єва були створені з пороху земного миттєво, дорослими із зовнішнім виглядом дорослих, без пупка.

Таку теорію творіння важко прийняти для звичайних людей сьогодні, коли наука настільки розвинена. Це непорозуміння виникає при буквальному тлумаченні Біблії.

Біблія не є прямим і повним виразом істини, а радше підручником, який навчає істини. Тому Біблія була викладена такими словами, які могли бути зрозумілі людям того часу.

Нова теорія створення, заснована на Філософії об'єднання

Мета створення та ціль творіння:

Живі істоти придатні для існування, але водночас вони існують для людей.

Дарвін висував теорію природного відбору, проте чи є правда в тому, що живі істоти існують виключно на основі своєї придатності до існування?

Якщо так, то чи не повинен би наш природний світ складатися в основному з бур'янів і комах, які володіють високою силою виживання та розмноження? Проте реальність виглядає інакше: красиві квіти розцвітають, солодкі плоди дозрівають, птахи радують нас своїм співом. Як пояснити ці факти?

Бог створив людей та всесвіт для того, щоб люди могли любити і служити Йому. Отже, з погляду творення, мета людей полягає в тому, щоб дарувати радість Богові, тоді як існування всього творіння призначене для радості людей. Завдяки досягненню цих цілей окремої людини і всього творіння, мета всього буде досягнена.

Ідея об’єднання не відкидає концепцію виживання найпристосованіших, що є основою еволюційної теорії. Однак це лише один аспект існування живих істот.

Тільки розуміючи, що живі істоти існують не лише через свою придатність до існування, але й, в суті, для користі людей, ми можемо справедливо оцінити природу.

Творіння через Логос

Генетичний код ДНК представляє Логос Бога.

Кожна жива істота створена з певним задумом; однак еволюціоністи стверджують, що творіння виникло внаслідок природного відбору.

Згідно з Дарвіном, «можна сказати, що природний відбір щоденно і щогодини перевіряє в усьому світі кожну варіацію, навіть найменшу; відкидає те, що є поганим, зберігає та додає все, що є хорошим; тихо й непомітно працює… …на вдосконалення кожної органічної істоти».

Суть дарвінізму така: він заперечує Бога, Творця, і замінює Його природним відбором. Це нагадує марксизм, який також заперечує Бога, стверджуючи, що людина визначається матеріальними виробничими відносинами. Висновок обох цих систем полягає в тому, що людину створило матеріальне середовище, а не Бог.

На відміну від твердження еволюціоністів, думка про об’єднання стверджує, що Бог створив живі істоти. Божий задум відноситься до Логосу.

Бог зробив так, щоб Логос оселився в клітині, щоб клітина могла рости відповідно до Логосу. Логос, який живе всередині клітини, є нічим іншим, як генетичним кодом ДНК.

Творіння за подобою

Людина була створена для того, щоб повністю виражати природу і образ Бога; і все творіння було створено для того, щоб символічно виражати цю ідею. Іншими словами, людина була створена за подобою Бога, а решта творіння була створена за подобою людини. Це називається “створення за подобою”.

На початку Бог задумав створити людину на Свій образ і подобу. Образ людини виражає задум Творця. Беручи цей образ як зразок, Бог створив творіння, абстрагуючи та трансформуючи людський образ.

По-перше, Бог абстрагував та трансформував образ людини, створивши зображення тварин. Потім, абстрагуючи та трансформуючи образ тварин, Він створив образи рослин. Шляхом абстрагування та трансформації зображення рослин Він створив образи мінералів. З образу мінералів Він створив образи молекул, атомів і елементарних частинок.

Тварини та рослини є вираженням образу і природи людини. Таким чином, окремі тварини та рослини є спрощеннями людської форми та природи або емфатичним вираженням форми та природи людських частин.

Мета полягає в тому, щоб люди об'єктивно відчували свої особливі характери і отримували радість через ці живі істоти. Наприклад, лев, який є царем звірів, був створений для символізації гідності; а вівця, щоб символізувати слухняність.

Двоетапна структура створення: У межах концепції Бога спершу було створено людину.

Бог створив людину на свій образ“ (Буття 1), що означає, що людина була задумана Богом як найдосконаліша істота.

Таким чином, у розумінні Бога ідеї формувалися в такому порядку: людина → тварини (вищі тварини → нижчі тварини) → рослини (вищі рослини → нижчі рослини) → небесні тіла → мінерали → молекули → атоми → елементарні частинки.

Створення світу відбувалося в зворотному порядку: спочатку виникли елементарні частинки, атоми і молекули. Ці атоми та молекули об'єдналися, щоб утворити небесні тіла, які складаються з мінералів. Тоді утворилася Земля, особлива планета серед небесних тіл. На поверхні Землі з'явилися перші рослини, потім тварини, і, нарешті, люди.

Таким чином, у створенні спочатку відбулося формування ідей (тобто створення Логосу), а потім відбулося створення світу, яке відбулося відповідно до Логосу.

Щодо теїстичної теорії еволюції: все виникло через Боже творіння, а не через еволюцію

Християнський фундаменталізм виступає проти “теїстичної теорії еволюції”, яка стверджує, що Бог використовував еволюцію як засіб творіння.

Багато хороших людей і вчених дотримувались того, що зазвичай називають “теїстичною еволюцією”.

Багато викладачів наук у християнських коледжах, бажаючи зберегти свій науковий авторитет і респектабельність, дотримуються теїстичної еволюції.

Християни, які вірять у Біблію, відкидають теїстичну еволюцію, оскільки вона унеможливлює буквальне тлумачення Святого Письма.

У Біблії чітко сказано, що людина була створена з пороху земного, а Адам створений за образом Божим.

Філософія об'єднання чітко визначає, що людину створено за “образом Бога”.

Людина була створена з тих самих елементів, що й мінерали, рослини та тварини. Отже, людина була створена з пороху земного (того самого матеріалу, з якого складається земля).

Проте Філософія об'єднання не погоджується з поглядом християнських фундаменталістів, які стверджують, що всі живі істоти були створені миттєво шість тисяч років тому.

Філософія об'єднання розглядає запис про створення в Біблії як опис процесу створення і вважає, що числа, шість днів і шість тисяч років, не виражають буквальний, точний період часу.

Філософія об'єднання не підтримує та не стверджує теїстичну теорію еволюції.


Див. також


Джерела

 • Moore, Ruth. Evolution . Tokyo: Time-Life International, 1969
 • Myednykov, Boris Mikhaylovich. The Frontier of the Interesting Theory of Evolution
 • Nagano, Kei. The Frontline of Biology
 • Nakahara, Hideomi and Takashi Sagawa. Why Does Man Evolve?
 • Nelson, Byron. After Its Kind. Minneapolis: Bethany House Publisher. 1967.
 • Suzuki, Hiroshi and Hideo Mod. Explaining New Biology (in Japanese). Tokyo: Bun-eido. 1987.
 • Takei, Katsuaki. “The Myth of the Archaeopteryx on the Verge of Falling”.
 • Asahi Magazine. Tokyo: Asahi-Shimbun Sha. February 1987.

© Originpedia